wydział prewencji

 
 
Zakres działań m.in:
- Udzielanie pomocy komisariatom Policji w zakresie:
  a) Organizacji oraz wykonawstwa służby w patrolach, obchodach i na posterunkach,
  b) Koordynacji udziału sił społecznych w działaniach prewencyjnych,
  c) Tworzenia i realizacji - we współdziałaniu z organami samorządu terytorialnego oraz organizacjami instytucjami pozarządowymi programów prewencyjnych.
- Współpraca ze Strażą Miejską Miasta Krakowa oraz koordynacja wzajemnych przedsięwzięć w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa mieszkańców miasta Krakowa.