Statystyka interwencji KM PSP Kraków za 2015 rok

 
W 2015 roku Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odnotowała:
- 4127 wyjazdów do pożarów,
- 9278 wyjazdów do miejscowych zagrożeń,
- 1161 wyjazdów do alarmów fałszywych,
co dało łącznie sumę 14 611 interwencji.
 
Ilość zdarzeń powstałych na całym terenie działania Komendy w 2015 roku zwiększyła się w porównaniu do 2014 r. o 21%. Wzrosła ilość pożarów o 13%, miejscowych zagrożeń o 26% i alarmów fałszywych o 14%.
 
Jako jedyna jednostka, która przekroczyła liczbę 3000 interwencji jest JRG-3, a jednostką która nie przekroczyła 1000 jest JRG-4.
1. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 3 - 3088 interwencji
2. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5 - 2034 interwencji
3. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 7 - 1755 interwencji
4. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 - 1721 interwencji
5. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 - 1486 interwencji
6. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Szkoły Aspirantów - 1392 interwencji
7. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Skawinie - 1141 interwencji
8. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 6 - 1113 interwencji
9. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 4 - 881 interwencji
 
Najwięcej do pożarów wyjeżdżała JRG-3 - 924 razy, a najmniej JRG-1, bo tylko 277 razy.
"Trójka" również odnotowała najwyższy wskaźnik wyjazdów do miejscowych zagrożeń - 1973 razy, a najmniejszy JRG-4 - 507 razy.
JRG-2 najwięcej razy wyjeżdżała do alarmów fałszywych - 207 razy, a skawińska JRG odnotowała najmniejszy wskaźnik wyjazdów w tej kategorii, bo tylko 52 interwencje.
 
Opracowanie Kraków112 - Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie na podstawie statystyk Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. http://www.psp.krakow.pl/statystyka.php