Zespół Medyczny Oddziału Prewencji Policji w Krakowie.

nagłowek

W całym kraju według Decyzji nr 12 Komendanta Głównego Policji utworzonych jest czternaście Oddziałów Prewencji Policji oraz siedem Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji, które stanowią bezpośredni odwód Komendanta Głównego Policji. W strukturach OPP i SPPP znajdują się między innymi 24 Zespoły Medyczne, liczące 72 etaty. Ich największą ilość można odnotować na terenie trzech województw:
- mazowieckie (5) - trzy zespoły w OPP Warszawa oraz po jednym w SPPP Płock i Radom,
- śląskie (4) - dwa zespoły w OPP Katowice oraz po jednym w SPPP Bielsko-Biała i Częstochowa,
- dolnośląskie (2) - po jednym zespole w OPP Wrocław oraz SPPP Legnica.

Zespoły Medyczne są trzyosobowe, w ich skład wchodzą funkcjonariuszki i funkcjonariusze Policji będący jednocześnie lekarzami, pielęgniarkami oraz ratownikami medycznymi w większości posiadającymi wyższe wykształcenie medyczne

W przypadku braku lekarza w danym garnizonie jest on zgodnie z Decyzją KGP na wniosek bezpośredniego przełożonego zastępowany fakultatywnie przez osobę z wyższym wykształceniem medycznym. Służba pełniona jest od poniedziałku do piątku w systemie ośmiogodzinnym, z wyraźnym zaznaczeniem, że zespoły są w ciągłej gotowości do działań przez 24 godziny na dobę. Policyjni medycy uczestniczą w zabezpieczeniu operacji oraz akcji policyjnych takich jak:
- mecze piłki nożnej i inne imprezy sportowe,
- delegacje VIP,
- zgromadzenia i manifestacje,
- imprezy o charakterze kulturalnym i religijnym.

Ponadto Zespół Medyczny zabezpiecza realizacje prowadzone przez Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji. Oprócz tego policyjni ratownicy obecni są podczas zajęć doskonalenia zawodowego, w których udział biorą funkcjonariusze OPP/SPPP, a także SPAP.

3011

Codziennie w trakcie służby zespołu medycznego funkcjonuje ambulatorium medyczne. Przyjmowani są w nim policjanci oraz pracownicy Policji, którzy w trakcie pełnienia służby/pracy doznają urazów lub skarżą się na różnego rodzaju dolegliwości zdrowotne. Oprócz tego zespół zajmuje się prowadzeniem zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach doskonalenia zawodowego w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz recertyfikacji kwalifikowanej pierwszej pomocy dla funkcjonariuszy i pracowników małopolskiego garnizonu Policji. Dodatkowo zajmują się także przygotowywaniem do zawodów policjantów - ratowników z zakresu KPP oraz wiele innych przedsięwzięć takich jak np. zajęcia z pierwszej pomocy podczas szkoleń z BHP. Warto tutaj również zaznaczyć, iż we własnym zakresie po uprzedniej zgodzie swoich bezpośrednich przełożonych do zespołu medycznego zgłaszają się policjanci, którzy wyrażają chęć uczestnictwa w szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Oprócz realizacji szkoleń zajmują się również prowadzeniem całej dokumentacji medycyny pracy policjantów oraz pracowników Policji należących do krakowskiego Oddziału Prewencji. W skład medycyny pracy wchodzą badania profilaktyczne, kontrolne, specjalistyczne kierowców, a także szczepienia policjantów.

045

W skład Zespołu Medycznego OPP w Krakowie wchodzi troje ratowników medycznych. Dzięki przychylności oraz zgodzie wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego Policji, a także uprzejmości i zgodzie kierownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, funkcjonariusze Zespołu Medycznego OPP w Krakowie mają możliwość pracować dodatkowo w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego na rzecz Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. Jak mówi jeden z nich praca w pogotowiu daje mu dużo satysfakcji  ale również pozwala na zdobywanie doświadczenia zawodowego, przydatnego później w policyjnej karetce. 

W przypadku, kiedy członkowie z podstawowego zespołu przebywają na zwolnieniu lekarskim lub urlopie wypoczynkowym w ich miejsce organizowane jest zastępstwo. Najczęściej z pośród czterech kompanii prewencji do zespołu medycznego tymczasowo zostają oddelegowani policjanci, którzy również posiadają wykształcenie medyczne. Kiedy zespół medyczny podrywany jest do działań na terenie województwa lub kraju w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba zabezpieczenia medycznego działań funkcjonariuszy Policji, zabezpieczenie to wykonywane jest przez zespoły z Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego.

W 2016 roku na potrzeby Światowych Dni Młodzieży Krakowskie Pogotowie Ratunkowe utworzyło 12-osobową Grupę Triage'ową. Przed ŚDM, SPAP Kraków oraz Zespół Medyczny OPP Kraków miał okazję współpracować z ratownikami medycznymi wchodzącymi w skład w/w grupy. Ćwiczenia realizowano w zakresie m.in.: medycyny pola walki oraz ratownictwa medycznego. Współpraca na tym poziomie powinna być kontynuowana, potrzeba jest bowiem wypracowania wspólnych procedur na wypadek ataków terrorystycznych, patrząc na to co dzieje się wokół nas.

narodowy

Zespoły Medyczne OPP/SPPP użytkują ambulanse marki Volkswagen Craffter, które zakupiono w grudniu 2011 roku, na kilka miesięcy przed mistrzostwami Europy w piłce nożnej. Na ich wyposażeniu znajduje się sprzęt medyczny podobny do tego, który wykorzystywany jest w karetkach Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Po nowelizacji Ustawy o PRM, która w końcu umożliwiła pracę ratownikom medycznym w pododdziałach antyterrorystycznych oraz pododdziałach Prewencji Policji, trwają już intensywne prace nad Rozporządzeniem MSWiA, które określi dokładnie jakie czynności oraz leki będzie mógł wykonywać i używać ratownik medyczny w Policji. Bądźmy dobrej myśli, że będzie to już niebawem i praca ratowników medycznych w Policji będzie w końcu w pełni możliwa do wykonania.

Sezonowa służba policjantów OPP Kraków nad polskim morzem - czytaj więcej ---> http://www.krakow112.pl/wydarzenia/932-sluzba-sezonowa-policjantow-opp-krakow-na-terenie-rewala