Kraków112 - Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie

20.05.2016 - Kraków, MLP - Święto Wojsk Specjalnych

Email Drukuj PDF
 
20 maja 2016 roku na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyły się uroczystości Wojsk Specjalnych, których święto przypada na dzień 24 maja.
 
Dzisiejszego dnia na pasie startowym MPL odbyła się prezentacja wszystkich jednostek wchodzących w skład Wojsk Specjalnych. W uroczystościach udział wzięli m.in;  Bartłomiej Grabski, Podsekretarz Stanu w MON, Zastępca Dowódcy Generalnego RSZ gen. dyw. pil. Jan Śliwka,a także rodziny i przyjaciele "specjalsów"
 
Równo o godzinie 12 nad MLP przeleciały biało-czerwone Iskry, które zainaugurowały uroczystości. 
 
 
Historia "specjalsów"
Wojska Specjalne status odrębnego Rodzaju Sił Zbrojnych (RSZ) uzyskały 24 maja 2007 roku. Decyzja ta wynikała z potrzeby konsolidacji rozproszonych w różnych strukturach Sił Zbrojnych RP jednostek specjalnych. Z chwilą powstania Wojsk Specjalnych jako RSZ, zostały one podporządkowane pod jedno wspólne dowództwo - Dowództwo Wojsk Specjalnych (DWS), które od października 2008 roku rozpoczęło swoje funkcjonowanie w Krakowie.
 
Od 3 sierpnia 2015 roku w Krakowie działa Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych (DKWS), które powstało w wyniku kolejnych zmian będących następstwem reformy systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, wprowadzonej 1 stycznia 2014 roku. DKWS przejęło w znacznej części funkcje i zadania istniejącego do grudnia 2013 roku DWS, które zlikwidowano w ramach wspomnianej wyżej reformy. Personel DKWS stanowi trzon Sojuszniczego Dowództwa Komponentu Operacji Specjalnych (ang. Special Operations Component Command, SOCC) Sił Odpowiedzi NATO (ang. NATO Response Force, NRF). Swój pierwszy bojowy dyżur  w ramach Sił Odpowiedzi NATO (SON) DKWS pełniło w 2015 roku.
 
Dowódcą Komponentu Wojsk Specjalnych jest gen. bryg. Jerzy Gut, który jednocześnie dowodził będącym w natowskim dyżurze Komponentem Operacji Specjalnych (ang. Special Operations Component, SOC) SON zestaw 2015. Polskie Wojska Specjalne stanowiły zdecydowaną większość całości sił wspomnianego wyżej sojuszniczego Komponentu.
 
Pod DKWS podlegają wszystkie jednostki Wojsk Specjalnych: Jednostka Wojskowa GROM (Warszawa), Jednostka Wojskowa Komandosów (Lubliniec), Jednostka Wojskowa FORMOZA (Gdynia), Jednostka Wojskowa NIL (Kraków), Jednostka Wojskowa AGAT (Gliwice) oraz operacyjnie - znajdująca się w strukturze Sił Powietrznych - 7 eskadra działań specjalnych (Powidz) przeznaczona do wsparcia działań Wojsk Specjalnych z powietrza.
 
DKWS podlega bezpośrednio Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych - gen. broni dr. Mirosławowi Różańskiemu. W strukturze Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DG RSZ) znajduje się Inspektorat Wojsk Specjalnych (IWS), który stanowi komórkę wewnętrzną DG RSZ. Całokształtem działalności IWS kieruje Inspektor Wojsk Specjalnych - gen. dyw. Piotr Patalong.
 
Współczesne Wojska Specjalne są przeznaczone do prowadzenia operacji specjalnych zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, w okresie pokoju, kryzysu i wojny. Wojska Specjalne, stanowiąc integralną część Sił Zbrojnych RP, wpisują się w ich wszystkie misje. Najważniejszym zadaniem jest przygotowanie i udział w operacji obronnej. Działania prowadzone przez komandosów wspólnie z siłami konwencjonalnymi lub samodzielnie, mogą mieć zarówno znaczenie operacyjne, jak i strategiczne. Istotnym zadaniem Wojsk Specjalnych jest utrzymywanie w gotowości sił i środków do wsparcia Policji Państwowej w zwalczaniu terroryzmu na terenie państwa. Wojska Specjalne są gotowe do prowadzenia pełnego wachlarza operacji specjalnych
w przypadku zaistnienia zdarzeń z katalogu sytuacji szczególnych. Poprzez zaangażowanie w operacjach Sojuszu oraz w Siłach Odpowiedzi NATO, wojska te wnoszą także istotny wkład w stabilizację sytuacji międzynarodowej.
 
Struktura Wojsk Specjalnych oparta jest na skupionych pod jednym wspólnym dowództwem samodzielnych oddziałach i pododdziałach złożonych ze specjalnie wyselekcjonowanych, wyszkolonych i wyposażonych żołnierzy przygotowanych do działania w środowisku najwyższego ryzyka. Służba żołnierzy Wojsk Specjalnych opiera się na fundamentalnym systemie wartości, zgodnie z którym żołnierz-operator jest najbardziej istotną częścią tych wojsk. Ten system wartości dodatkowo wzbogaca i wzmacnia głęboki szacunek komandosów do historii i tradycji, jakie dziedziczą poszczególne jednostki.
 
W opinii wielu analityków bezpieczeństwa i najwyższych dowódców wojskowych, do Wojsk Specjalnych należy przyszłość. Są one skuteczną odpowiedzią na dominujące obecnie zagrożenia asymetryczne czy prowadzenie wojny hybrydowej. Są także niewspółmiernie efektywne w stosunku do kosztów ich utrzymania. Pogląd ten w pełni potwierdza wysoka skuteczność i sukcesy odnoszone przez polskich żołnierzy Wojsk Specjalnych w ostatnich latach, chociażby w ramach misji ISAF w Afganistanie. Warto podkreślić, że sukcesy operacyjne odnoszone przez żołnierzy Wojsk Specjalnych są efektem wsparcia i dobrej współpracy komandosów z innymi Rodzajami Sił Zbrojnych i służbami specjalnymi.
 
Opis: Kraków 112 / Wojska Specjalne
 
 

08.05.2016 - Zabierzów, kamieniołom - Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze

Email Drukuj PDF
 
Dnia 08.05.2016r., o godzinie 14:00 na terenie kamieniołomu w Zabierzowie odbyły się ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze. Miały one na celu doskonalenie swoich umiejętności oraz współpracy między jednostkami. W ćwiczeniach udział wzięły OSP z Gminy Zabierzów: OSP Zabierzów, OSP Balice, OSP Bolechowice, z Gminy Liszki: OSP Morawica oraz OSP Kryspinów, z Gminy Krzeszowice: OSP Krzeszowice a także ratownicy medyczni z firmy OPC24. 
 
Scenariusz ćwiczeń zakładał:
Dnia 8 maja o godz. 14:00 z SKKM Kraków wpływa do OSP Zabierzów informacja o pożarze lasu na południe od kamieniołomu w Zabierzowie. Na miejsce udaje się GBART z miejscowej jednostki. Szybko okazuje się, że siły i środki są nie wystarczające. Kierujący działaniami prosi o wsparcie. Na miejsce docierają kolejne zadysponowane samochody gaśnicze - GBA z OSP Balice - ta napotyka na przeszkodę w postaci przewróconego drzewa, które skutecznie tarasuje przejazd. Przy pomocy pił spalinowych przeszkoda zostaje szybko usunięta. 
Po dojeździe na miejsce i "zasileniu" OSP Zabierzów nadal okazuje się, że środki gaśnicze nie wystarczają. 
Przybywają kolejne zastępy: GBA z OSP Morawica, GBA z OSP Kryspinów, GBART z OSP Krzeszowice, GLBART z przyczepą pompową oraz quad z motopompą (oba z OSP Zabierzów).Na zalewie w pobliskim kamieniołomie zostaje utworzony punkt czerpania wody. Woda poprzez przetłaczanie do kolejnych samochodów zostaje podana na wysokość ok . 60 -70 m i na odległość ok. 300 m. 
Po ok. 45 minutach od przyjazdu pierwszej jednostki pożar udaje się opanować i ugasić. 
W między czasie na miejsce przybywa oficer operacyjny KM PSP W Krakowie oraz przedstawiciel Lasów Państwowych Nadleśnictwa Krzeszowice.
Podczas kiedy Kierujący Działaniem Ratowniczym (KDR) ogłasza zakończenie działań gaśniczych jeden ze strażaków poprzez swoją nieuwagę ulega wypadkowi spadając ze skał z wysokości ok. 20 m.
Natychmiast na pomoc poszkodowanemu udaje się koordynator medyczny, rota medyczna z OSP Bolechowice oraz zostaje zadysponowany zespół ratownictwa medycznego OPC24. Po dotarciu do rannego strażaka i wstępnym badaniu zapada decyzja o wezwaniu na miejsce lotniczego pogotowia ratunkowego. Do zabezpieczenia lądowiska zostaje wysłany zastęp z OSP Krzeszowice.
Jednocześnie do dyspozytora SKKM w Krakowie dochodzi kolejna niepokojąca informacja: jeden z gapiów, który przyglądał się akcji ratowniczej spadł z wysokości ok. 15 metrów do wody i nie może się z niej wydostać. 
KDR prosi o zadysponowanie łodzi płaskodennej z OSP Kryspinów. Po jej przybyciu i zwodowaniu osoba poszkodowana (w hipotermii) zostaje podjęta z wody i przetransportowana na brzeg gdzie oczekuje już zespół ratownictwa OPC24. 
Poszkodowani zostają przetransportowani do placówek opieki medycznej. 
KDR przekazuje do dyspozytora SKKM że działania zostają zakończone, a zastępy wracają do macierzystych jednostek. 
 
Po zakończeniu ćwiczeń zostały one dokładnie omówione i podsumowane.
 
Podczas ćwiczeń obecni byli: oficer operacyjny SKKM  kpt. Piotr Marchewka, komendant gminny Przemysław Sitarski oraz zastępca Nadleśniczego Szczepan Rusiński. 
 

03.05.2016 - Majówka z Centrum, Dzień Strażaka z Kraków112 & OSP Skawina 1

Email Drukuj PDF
 
3 maja 2016 roku w Parku Miejskim im. J. Piłsudskiego, a także na terenie przylegającym do niego odbył się festyn z okazji Dnia Strażaka. Organizatorami imprezy byli: portal Kraków112 - Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Skawinie I (Centrum). 
 
Przez ostatnie trzy miesiące wspólnie z kolegami ze Skawiny przygotowywaliśmy się do tego wydarzenia. Efekt przygotowań mogliście Państwo podziwiać sami: Defilada pojazdów ratowniczo-gaśniczych, prezentacja grupy poszukiwawczo-ratowniczej, ćwiczenia pokazowe, prezentacja sprzętu ratowniczo-gaśniczego czy nauka pierwszej pomocy.
 
Start festynu poprzedziła defilada pojazdów ratowniczo-gaśniczych, która przejechała ulicami Skawiny. Bardzo ucieszył nas widok mieszkańców, którzy tak licznie pojawili się na trasie przejazdu i chętnie podziwiali sprzęt małopolskich strażaków. Na parkingu przy ul. Kublińskiego można było zapoznać się ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym, jaki znajduje się na wyposażeniu przybyłych jednostek. Ochotnicy z Zabierzowa Bocheńskiego gm. Niepołomice, pow. Wielicki specjalizują się w ratownictwie wodno-nurkowym i zaprezentowali swój specjalistyczny sprzęt.
 
Dzięki współpracy z firmą www.savealife.pl , OSP Złotniki i Ochotniczą Grupą Medyczną przygotowaliśmy dla Państwa stanowiska do nauki pierwszej pomocy, gdzie można było się nauczyć jak ratować niemowlę, dziecko czy osobę dorosłą. 
 
Sponsorem imprezy był: CEZ Skawina
 
 Równoległe w Parku odbywała się impreza pt. "MAJÓWKA Z CENTRUM", gdzie Centrum Kultury i Sportu w Skawinie przygotowało moc atrakcji, a nasz strażacki festyn nieco uatrakcyjnił ten dzień.
 
 
Podmioty biorące udział w festynie:
 
powiat krakowski:
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 w Krakowie
- 302-41 - SCRd Renault K 460/WISS 
 
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 6 w Krakowie
- 306-60 - SCRchem Iveco Stralis Hi-Street 420/Stolarczyk
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Zbydniowicach (Kraków)
- 397-50 - GBARt 2,5/16 Mercedes Atego/Stolarczyk
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Skawinie I (Centrum)
- 339-74 - GCBARt 5/24 - Jelcz 442/JZS
- 339-75 - GLM Fiat Ducato
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Skawinie II Korabnikach
- 328-15 - GBA 2,3/16 Mercedes Benz 1222AF /Rosenbauer
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Ujeździe
- 328-69 - GBA 2,5/16 Star 244/JZS
- 338-91 - GLM Nysa 522
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Bolechowicach:
 - 328-76 - GLBARt 1/1 Iveco Daily 65C15
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Zabierzowie
- 329-72 - SH 18 Star 200 
- 339-92 - SLRt Fiat Ducato/Szczęśniak
- quad ratowniczy
- motocykl ratowniczy
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzeszowicach
- GBA 2,5/16 Star 244
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Krzeszowicach
- 339-45 - GBARt 3/29  MAN TGM/Moto Truck
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Goszczy:
- SLRp Mercedes Benz 508D
- 339-41 - SLRt Ford Transit/Osiny
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeszotarach
- 338-59 - GLBM Mercedes Sprinter 514
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Świątnikach Górnych
- 338-60 - GBARt 2,5/16  Mercedes 1428
- 328-72 - GCBA 8/32 Tatra 815
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Mogilanach
- 329-78 - SLRt Iveco 10/40M
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Złotnikach
- 337-38 - GCBARt 2,8/25 - Mercedes Benz 1726 
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Wołowicach
- 329-91 - SLRt Ford Transit  90T350/Stolarczyk
- 329-61 - GLM Land Rover Defender 110
 
Ochotnicza Straż Pożarna  w Olszowicach
- 329-99 - SLRt Ford Transit 90T350/ Stolarczyk
 
Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie
 
Komisariat Policji w Skawinie
 
 
powiat wielicki:
Ochotnicza Straż Pożarna w Niepołomicach
- 569-37 - GLBARt 0.3/0/4 Renault Master/Bibmot
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Zabierzowie Bocheńskim
- 569-42 - SLRw Mercedes Sprinter 316CDI
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Podłężu
- 567-68 - GCBA 7/30 MAN  18.264
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Trąbkach
- 569-47 - GBARt 3/16 Scania P360/WISS
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie
- 568-76 - GLM Ford Transit 
 
Ochotnicza Grupa Medyczna w Wieliczce
- ZRM "S” Mercedes Sprinter 313CDI/Auto Form 
- ZRM “P” Mercedes Sprinter 313CDI/Auto Form 
 
 
powiat wadowicki:
Ochotnicza Straż Pożarna w Kalwarii Zebrzydowskiej
- 559-42 - GCBARt 4,4/40 MAN 18.284/Bonex
 
powiat myślenicki:
Ochotnicza Straż Pożarna w Biertowicach
- 478-31 - GLM 8 Mercedes Sprinter 
 
 
Tuż po starcie festynu odbyła się prezentacja Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP w Goszczy.  
 
Grupa poszukiwawczo ratownicza OSP Goszcza. Jednostka Ochotniczej straży pożarnej w Goszczy została założona w roku 1924 roku. W KSRG działa od 1997 a specjalizacja grupy poszukiwawczo ratowniczej została założona w 2014 roku a oficjalnie działa od 01.01.2015r. Posiada 11 aktywnych, przeszkolonych ratowników. Działalność grupy poszukiwawczo ratowniczej opiera się głownie na pracy psów ratowniczych, których aktualnie posiadamy 3 a dwa w trakcie szkolenia. Ratownicy grupy muszą mieć ukończone 18 lat. Posiadają podstawowy kurs PSP i każdy przeszedł kurs z zakresu techniki poszukiwań osób zaginionych, ukończony certyfikatem. Każdy ratownik w naszej grupie nie jest z przymusu, lecz z własnej woli, pasji i powołania do pomocy drugiemu człowiekowi Zespół Grażyny Węglarczyk z psem Ursą posiada certyfikat PSP ratowniczej specjalności terenowej klasy I oraz egzamin specjalności gruzowiskowej klasy 0, a także międzynarodowy egzamin IRO w zakresie tropienia. Psy ratownicze wykorzystywane są do poszukiwań osób zaginionych w różnych sytuacjach. Psy poszukiwawcze terenowe służą do przeszukiwania terenu otwartego: lasów, łąk, zagajników; psy gruzowiskowe – do poszukiwania osób zasypanych w katastrofach budowlanych, komunikacyjnych i trzęsieniach ziemi; psy lawinowe szukają ofiar porwanych przez lawiny. Każdy człowiek przemieszczający się lub nieruchomy traci miliony cząstek zapachowych, które niesione przez wiatr układają się w tzw. stożek zapachowy. Praca psów poszukiwawczych polega na szukaniu tzw. górnym wiatrem (z uniesionym pyskiem); gdy natrafią na zapach człowieka, biegną do jego źródła, a następnie informują przewodnika o odnalezieniu. Pies poszukiwawczy informuje o odnalezieniu każdego człowieka w przeszukiwanym sektorze. Inaczej wygląda praca psa tropiącego: otrzymuje on od przewodnika próbkę zapachową i zadaniem jego jest tropienie, czyli podążanie śladem zostawionym przez konkretną osobę aż do jej odnalezienia. Pies tropiący pracuje dolnym wiatrem, z pyskiem przy ziemi. W Straży Pożarnej szkoli się i certyfikuje jedynie psy poszukiwawcze terenowe i gruzowiskowe. Istnieją różne sposoby informowania przewodnika przez psa o odnalezieniu człowieka. Najczęściej spotykane są dwa: oszczekiwanie, kiedy pies pozostaje przy osobie odnalezionej i oszczekuje ją do przyjścia przewodnika, oraz informacja „na bringsel” – kiedy pies ma przypięty do obroży wskaźnik, tzw. bringsel, który w momencie odnalezienia człowieka bierze do pyska i przynosi przewodnikowi, a następnie doprowadza go do osoby znalezionej. Pies poszukiwawczy jest niezwykle skutecznym narzędziem: jeden zespół z psem może zastąpić w terenie pracę 100-150 ludzi i jest w stanie w ciągu 5-6 godzin przeszukać pobieżnie ok. 120 ha. Pies ratowniczy musi perfekcyjnie współpracować z przewodnikiem. Na taką współpracę składa się posłuszeństwo, sprawność oraz sterowność psa. Psy ratownicze są łagodne i całkowicie bezpieczne w kontakcie z ludźmi.
Na naszym festynie po raz pierwszy dla mieszkańców odbyła się prezentacja najnowszego samochodu ratownictwa drogowego, który znajduje się na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP nr 2 w Krakowie. SCRd Renault K460, bo o nim mowa pochodzi z zakupu dokonanego w związku z realizacją projektu pn.: „Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap III” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.  Takim samochodem prócz JRG-2 Kraków, dysponują również strażacy z JRG-10 w Warszawie. Oba pojazdy dostarczono z końcem 2015 roku. Samochód przeznaczony jest do usuwania skutków zdarzeń drogowych z udziałem ciężkich pojazdów np. ciężarówki, ciągnika siodłowego czy naczepy, cysterny. 
Więcej informacji o samochodzie znajdziecie Państwo tutaj w zakładce JRG-2 Kraków --> www.krakow112.pl/index.php/psp/889.
 
 
Głównym wydarzeniem festynu były ćwiczenia pokazowe, których scenariusz zakładał - zderzenie czołowe samochodów, wskutek czego jeden z nich uderza w grupę pieszych oczekujących na przystanku. Służby musiały się zmierzyć ze zdarzeniem masowym, w którym kilkanaście osób zostało poszkodowanych.
 
Działania służb polegały na:
- zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
- TRIAGE'u - pierwotnej segregacji osób poszkodowanych,
- wykonaniu dostępu przy użyciu narzędzi hydraulicznych do osób uwięzionych w pojazdach,
- ewakuacji osób poszkodowanych,
- wykonaniu czynności.
 
Siły i środki:
339-74 – GCBARt 5/24 - Jelcz 442/JZS – OSP Skawina I (Centrum)
329-91 – SLRt Ford Transit 90 T350/Stolarczyk – OSP Wołowice
337-38 – GCBARt 3/24 Mercedes Benz 1726 – OSP Zlotniki
569-37 – GLBARt 0.3/0.4 Renault Master/Bibmot – OSP Niepołomice
ZRM “S” Mercedes Sprinter 313CDI/Auto Form – Ochotnicza Grupa Medyczna
ZRM “P” Mercedes Sprinter 313CDI/Auto Form – Ochotnicza Grupa Medyczna
G-054  - Renault Master/Gruau – WRD KPP Kraków
 
Podziękowania dla wszystkich pozorantów, którzy wczuli się w swoją rolę – BRAWO WY. Podziękowania także dla firmy Demot, która udostępniła nam wraki pojazdów do ćwiczeń.
 
 
Na sam koniec Druhowie ze Skawiny I i Skawiny II przeprowadzali pokaz działań gaśniczych. Warto nadmienić, że scenariusz całych pokazów przygotowali Ochotnicy ze Skawiny-Korabnik. 
 
Filmy:

- www.youtube.com/watch?v=B6fbXxW5HKU

- www.youtube.com/watch?v=951qxdQvt98

- www.youtube.com/watch?v=5YSxGhuv-sI

- www.youtube.com/watch?v=9orbFXxMZCI

 
Serdecznie podziękowania dla brygadiera Andrzeja Nowaka - zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, który pozytywnie zaopiniował udział JRG-2 i JRG-6 dzięki czemu mogliśmy Państwu zaprezentować także specjalistyczny PSP z Krakowa, podziękowania kierujemy także do komendanta Komisariatu Policji w Skawinie, funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Krakowie oraz Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego KP w Skawinie i strażników miejskich, którzy zabezpieczali przejazd defilady, a także do naszego partnera Save a Life.pl. Dziękujemy także wszystkim jednostkom, które przybyły. 
 
DZIĘKUJEMY ! ! !
 

03.05.2016 r. "MAJÓWKA Z CENTRUM, DZIEŃ STRAŻAKA Z KRAKÓW112 & OSP SKAWINA I" - Park Miejski w Skawinie

Email Drukuj PDF
 
MAJÓWKA Z CENTRUM, DZIEŃ STRAŻAKA Z KRAKÓW112 & OSP SKAWINA I
 
 
Miejsce imprezy: Park miejski w Skawinie
Data: 3 maja 2016 roku
Godzina: 14:15 - 20:00
Organizator: Kraków112 - Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie
                      Ochotnicza Straż Pożarna w Skawinie I (Centrum)
Sponsor: CEZ Skawina

Organizowana przez nas impreza wraz z OSP Skawina I (Centrum) jest uatrakcyjnieniem trwającego równoległe festynu „MAJÓWKA Z CENTRUM” organizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Skawinie
 
4 maja, to szczególny dzień dla strażaków, gdyż tego dnia obchodzą swoje święto. W przededniu Dnia Strażaka nasza Redakcja wspólnie z Zarządem OSP Skawina I (Centrum) organizujemy dla Państwa festyn strażacki.
Wspólnie przygotowaliśmy wiele atrakcji: prezentacja sprzętu gaśniczego, ratownictwa technicznego, wodnego, samochodów ratowniczo-gaśniczych, nauka pierwszej pomocy, prezentacja Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP Goszcza. Przewodnicy zaprezentują się ze swoimi czworonożnymi ratownikami oraz zaprezentują krótki pokaz, a druhowie z Zabierzowa zabiorą Was na przejażdżkę ratowniczym quadem lub motocyklem. Jednak, to nie koniec atrakcji tego dnia.
 

 
Głównym wydarzeniem nadchodzącej imprezy będą ćwiczenia pokazowe, których scenariusz zakłada zderzenie dwóch samochodów, wskutek czego jeden z pojazdów uderza w grupę pieszych oczekujących na przystanku autobusowym – poszkodowanych zostaje kilkanaście osób. Ćwiczenia będą komentowane, dzięki czemu dowiecie się Państwo jak wyglądają działania służb w przypadku tak dużych zdarzeń masowych. 
 

 
Serdecznie podziękowania dla firmy SAVE A LIFE.pl - Innowacyjne Szkolenia Medyczne, która zaopatruje nas w sprzęt podczas "MAJÓWKA Z CENTRUM, DZIEŃ STRAŻAKA Z KRAKÓW112 & OSP SKAWINA I"
- zestaw TRIAGE -  zestaw do segregacji osób poszkodowanych w zdarzeniach masowych.
- zestaw do symulacji medycznych
- zestaw do pozoracji ran
- zestaw R1
- 3 fantomy (dorosły, dziecko i niemowle)
- monitoring

Firma SAVE A LIFE.pl specjalizuje się w szkoleniach w oparciu o symulacje medyczne, dzięki czemu sprzęt, który nam użyczają pozwoli na profesjonalne przygotowanie  pozorantów do wypadku masowego, co odzwierciedli realizm przy tego typu zdarzeniach. OSP Złotniki, która zrzesza jednego z współzałożycieli SAVE A LIFE przeprowadzi dla zainteresowanych osób naukę pierwszej pomocy na "rodzinie fantomów" Będzie można nauczyć się pierwszej pomocy w przypadku niemowlaka, dziecka czy osoby dorosłej.

polecamy:
strona www - savealife.pl
profil na FB - www.facebook.com/SAVEALIFEszkolenia/?fref=ts
 

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie zaprezentuje:
- Ciężki samochód ratownictwa chemicznego Iveco Stralis Hi-Street 420 z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 6 w Krakowie,
 

- a także obędzie się prezentacja najnowszego nabytku JRG-2 ciężkiego samochodu ratownictwa drogowego Renault K460 "Rotator"
 
 
Ostatnim pokazem, który Państwu zaprezentujemy będzie pożar altany - będzie można zobaczyć jak wyglądają działania podczas pożaru tego typu obiektów. W ćwiczeniach pokazowych udział wezmą druhowie OSP Skawina I ( Centrum) i OSP Skawina II Korabniki.
 
Program części strażackiej:
14:15 - defilada pojazdów ratowniczo-gaśniczych przez centrum Skawiny
15:00 - oficjalny start festynu
15:05 - prezentacja Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej OSP w Goszczy
15:45 - prezentacja SCRd "Rotator"
17:00 - ćwiczenia pokazowe - wypadek masowy
19:00 - pokaz gaśniczy
20:00 - zakończenie imprezy
 
 
Prezentujemy Państwu trasę defilady samochodów ratowniczo-gaśniczych, która 3 maja o godzinie 14:15 poprzedzi start naszego festynu. Trasa będzie wiodła następującymi ulicami:
Początek: parking przy ul. Żwirki i Wigury, 
--> ul. Żwirki i Wigury,
---> ul. Konstytucji 3 Maja,
----> ul. ks. J. Popiełuszki,
-----> ul. Krakowska,
------> Rynek,
-------> ul. Żwirki i Wigury,
Koniec: parking przy ul. Żwirki i Wigury.
W kolumnie przejedzie około 30 samochodów uprzywilejowanych, których pilotaż zapewni Komisariat Policji w Skawinie. 
 
Najdogodniejszym miejscem, z którego będzie można podziwiać przejazd jest Rynek
 
 
Podmioty biorące udział w festynie:
1. JRG-2 PSP w Krakowie
2. JRG-6 PSP w Krakowie
3. OSP Skawina I (Centrum), gm. Skawina, pow. krakowski
4. OSP Skawina II Korabniki, gm. Skawina, pow. krakowski
5. OSP Bolechowice, gm. Zabierzów, pow. krakowski
6. OSP Zabierzów, gm. Zabierzów, pow. krakowski
7. OSP Ujazd gm. Zabierzów, pow. krakowski

8. OSP Trąbki, gm. Biskupice, pow. wielicki
9. OSP Złotniki, gm. Igołomia-Wawrzeńczyce, pow. krakowski
10. OSP Wołowice, gm. Czernichów, pow. krakowski
11. OSP Goszcza, gm. Kocmyrzów-Luborzyca, pow. krakowski
12. OSP Skrzeszowice, gm. Kocmyrzów-Luborzyca, pow. krakowski
13. OSP Tyniec, gm. Kraków
14. OSP Mogilany, gm. Mogilany, pow. krakowski
15. OSP Rzeszotary, gm. Świątniki Górne, pow. krakowski
16. OSP Świątniki Górne, gm. Świątniki Górne, pow. krakowski
17. OSP Olszowice, gm. Świątniki Górne, pow. krakowski.
18. OSP Dąbrowa, gm. Kłaj, pow. wielicki
19. OSP Kalwaria Zebrzydowska, gm. Kalwaria Zebrzydowska, pow. wadowicki
20. OSP Biertowice, gm. Sułkowice, pow. myślenicki
21. OSP Zabierzów Bocheński, gm. Niepołomice, pow. wielicki
22. OSP Niepołomice, gm. Niepołomice, pow. wielicki
23. OSP Zbydniowice, gm. Kraków
24. OSP Krzeszowice, gm. Krzeszowice, pow. krakowski
25. OSP Podłęże, gm. Niepołomice, pow. wielicki
26. Komenda Powiatowa Policji w Krakowie/Komisariat Policji w Skawinie
27. Ochotnicza Grupa Medyczna w Wieliczce
 
 
Do parku miejskiego dojedziecie Państwo następującymi liniami autobusowymi:
201, 203, 213, 223, 233, 235, 245, 253, 263, 273, 283.
 
Wszystkich zmierzających na imprezę będą kierować druhowie, którzy będą stać przy każdym większym skrzyżowaniu w mieście.
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

25.04.2016 - Kraków, ul. Pilotów - Rozszczelnienie gazociągu

Email Drukuj PDF
 
25 kwietnia br. około godziny 15:30 do SKKM wpłynęło zgłoszenie o uszkodzonym gazociągu podczas prac ziemnych przy ul. Pilotów. Na miejsce niezwłocznie zadysponowano: GBARt 2,5/24 Mercedes z JRG-7, GBARt 2,5/25 MAN z JRG-1 oraz Oficera Operacyjnego SKKM.
Po dojeździe zastępów stwierdzono, że w trakcje wykonywania prac ziemnych przez pracowników firmy budowlanej doszło do rozszczelnienia linii przesyłowej gazu. Działania PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, a także ewakuacji mieszkańców pobliskiego budynku. Przez krótką chwilę ruch w rejonie zdarzenia był wstrzymany, a następnie odbywał się wahadłowo. Na miejscu obecna była także załoga Wydziału Sztab Policji KMP w Krakowie, Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Krakowie oraz Pogotowie Gazowe Karpackiej Spółki Gazownictwa.
 

Strona 1 z 87Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować poprawnej funkcjonalności strony! To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information