ochotnicze straże pożarne 

 

mapa osp

 Na terenie Miasta Krakowa i Powiatu Krakowskiego działają 173 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, z których 53 zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.


 UWAGA ! - Sprzęt jaki prezentujemy danych OSP na dzień dzisiejszy mógł ulec zmianie, ponieważ odwiedzamy jednostki w różnych odstępach czasowych.