ochotnicze straże pożarne 

 

mapa osp

Na terenie Miasta Krakowa i Powiatu Krakowskiego działa 176 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, z których 49 zostało włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.


 UWAGA ! - Sprzęt jaki prezentujemy danych OSP na dzień dzisiejszy mógł ulec zmianie, ponieważ odwiedzamy jednostki w różnych odstępach czasowych.