Ochotnicza Straż Pożarna w Trojanowicach 

t1

Krakowska 120

32-087 Zielonki

Ochotnicza Straż Pożarna w Trojanowicach to jednostka typu S-1. Jednostka poza KSRG czyli Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym. OSP w Trojanowicach powstała w 1918 roku. Na wyposażeniu jednostki jest 1 pojazd ratowniczo-gaśniczy. 


 Samochody i specjalistyczne wyposażenie ratownicze OSP Trojanowice: 


338-99 - GBARt 3,5/27 MAN TGM 13.290/Stolarczyk

t1

 Średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu MANa

Typ: GBARt
Zabudowa: Stolarczyk
Napęd: 4x4
Liczba miejsc w kabinie: 6
Układ miejsc w kabinie: 1+1+4
 
Zbiornik na wodę: 3500 
Wydajność autopompy: 2700 l/min
 
Wyposażenie m.in.:
- Motopompa szlamowa
- Agregat prądotwórczy
- Maszt oświetleniowy
- Linia szybkiego natarcia
- Węże ssawne
- Węże tłoczne
- Prądownice
- Zasysacz linowy
- Stojak hydrantowy
- Inżektor
- Pilarka do drewna
- Drabina
- Pompa pływająca Niagara
- Tłumice
- Podręczny sprzęt burzący
- Sprzęt do oznakowania miejsca zdarzenia

Samochody będące niegdyś w podziale bojowym OSP Trojanowice:

338-99 - GBA 2,7/16 Magirus-Deutz 170D11/Magirus 

t1

 Średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Magirusa

Typ: GBA
Zabudowa: Magirus
Napęd: 4x4
Liczba miejsc w kabinie: 6
Układ miejsc w kabinie: 1+1+4
 
Zbiornik na wodę: 2700 l
Wydajność autopompy: 1600 l/min
 
Sygnalizacja dźwiękowa:
- Modulator - PW Gamet GAM-150 PCB 4.0 
- Dwutonowy sygnał Bosh
 
Wyposażenie m.in.:
- Motopompa szlamowa
- Agregat prądotwórczy
- Maszt oświetleniowy
- Linia szybkiego natarcia
- Węże ssawne
- Węże tłoczne
- Prądownice
- Zasysacz linowy
- Stojak hydrantowy
- Inżektor
- Pilarka do drewna
- Drabina
- Pompa pływająca Niagara
- Tłumice
- Podręczny sprzęt burzący
- Sprzęt do oznakowania miejsca zdarzenia