Ochotnicza Straż Pożarna w Karniowicach

DSC 0101

Rycerska 23

32-082 Karniowice

Ochotnicza Straż Pożarna w Karniowicach to jednostka typu S-3. Jednostka poza KSRG czyli Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym. OSP zostało założone w 1913 roku. Na wyposażeniu jednostki są trzy pojazdy ratowniczo-gaśnicze.

Odległości:
JRG PSP nr 3 w Krakowie (Rejonowa) - 13,4 km
Komisariat Policji w Zabierzowie - 5,3 km
Komisariat Policji w Krzeszowicach - 14,5 km
Zespoły Ratownictwa Medycznego MS Zabierzów -5,2 km
Zespoły Ratownictwa Medycznego MS Krzeszowice - 8,5 km


 Samochody i specjalistyczne wyposażenie ratownicze OSP Karniowice: 


327[K]69 - GBA 3/16 Renault D14/Stolarczyk

327 69 2

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Renaulta
Typ: GBA
Podwozie: Renault D14
Zabudowa: Stolarczyk
Kryptonim: KF 327-69
Napęd: 4x4
Kabina: 6 Osobowa
Układ miejsc: 1+1+4
Rocznik: 2019
 
Zbiornik wodny: 3000 l
Zbiornik na środek pianotwórczy: 300 l
Wydajność autopompy: 1600 l/min
 
Wyposażenie m.in.:
- Węże tłoczne 
- Węże ssawne 
- Prądownice 
- Rozdzielacze
- Smok ssawny 
- Łaczniki 
- Linia szybkiego natarcia 
- Drabina DW10
- Piła do drewna 
- Agregat prądotwórczy 
- Aparaty ODO 
- Sprzęt do zabezpieczenia miejsca akcji
- Miotły, łopaty, tłumice 
- Sorbent 

328[K]53 - SLOp Volkswagen T4

DSC 0101

Lekki samochód operacyjny na podwoziu Volkswagena
Typ: SLOp
Kryptonim: KF 328-53
Podwozie: Volkswagen T4
Napęd: 4x2
Liczba miejsc: 9
Pojazd pozyskany z policji.

KRA K263 - GLM FSC Żuk

DSC 0117

Lekki samochód ratowniczy na podwoziu Żuka
Typ: GLM
Podwozie: FSC Żuk 
Napęd: 4x2
Rocznik: 1981 

Sprzęt będący niegdyś na wyposażeniu jednostki OSP Karniowice:

328[K]53 - GBA 2,5/16 Star 244/JZS

DSC 0101

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Stara
Typ: GBA
Podwozie: Jelcz 005
Zabudowa: JZS Jelcz-Laskowice
Silnik: 150 KM
Napęd: 4x4
Kabina: 6 Osobowa
Układ miejsc: 1+1+4
Rocznik: 1987
 
Zbiornik wodny: 2500 l
Wydajność autopompy: 1600 l/min
 
Sygnalizacja Świetlno-Dźwiękowa:
Świetlna:
- Koguty Elektra 
- Lampy kierunkowe Wesem 
 
Dźwiękowa:
- Vetulani Vemar AS
 
Wyposażenie m.in.:
- Węże tłoczne 
- Węże ssawne 
- Prądownice 
- Rozdzielacze
- Smok ssawny 
- Łaczniki 
- Linia szybkiego natarcia 
- Drabina DW10
- Piła do drewna 
- Agregat prądotwórczy 
- Aparaty ODO 
- Sprzęt do zabezpieczenia miejsca akcji
- Miotły, łopaty, tłumice 
- Sorbent 
Pojazd przekazany do Muzeum Ratownictwa w Krakowie.