Ochotnicza Straż Pożarna w Tenczyneku

Tenczyneknag

Tenczynek, ul. Tenczyńska 57

32-067 Tenczynek

Polecamy ! 

http://tenczynek.osp.org.pl/

 https://www.facebook.com/OspTenczynek?fref=ts

OSP Tenczynek powstało w 1910 roku. Jednostka typu S-3 włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. W 2018 roku druhowie z Tenczynka odnotowali 159 wyjazdów, co dało im szóste miejsce w skali województwa oraz drugie w gminie Krzeszowice. 


 Sprzęt ratowniczo-gaśniczy OSP Tenczynek:


329-40 - GBARt 3/16 Volvo FL280/Bocar

339 40nagłówek

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Volvo.

Oznaczenie: GBARt 3/16
Podwozie: Volvo FL
Zabudowa: Bocar - Korwinów
Kryptonim: KF 329-40
Kabina: Brygadowa
Układ miejsc: 1+1+4
Silnik: 280KM
Rocznik: 2017
Napęd: 4x4

Zbiornik na wodę: 3000
Zbiornik na środek pianotwórczy: 300
wydajność autopompy dwustopniowej: 1600 l/min.:

Sygnalizacja świetlno-dźwiękowa:
Lampy kierunkowe LED - ZE Elektra LBLKo-6 - 12 sztuk
Lampy kierunkowe LED - ZE Elektra LP6 - 4 sztuki
Fala świetlna - 1 sztuka
Generator dźwiękowy BOS-200
Sygnał pneumatyczny GROVER 1510

https://www.youtube.com/watch?v=yOtNDscRhyI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2RfLrcUU6A2Dfub5emxIXhtJBZ4r4DATShzS1e5RekuyUk1MMqMGJSBzE

Pojazd wyposażono w sprzęt ratowniczo-gaśniczy m.in.:
- Aparaty OUO
- Kamera termowizyjna FLIR
- Zestaw do ratownictwa medycznego
- Zestaw narzędzi hydraulicznych
- Zestaw do oznakowywania i zabezpieczenia miejsca zdarzenia
- Czujnik wielkogazowy
- Armatura gaśnicza
- Wkrętarka
- Podstawowy sprzęt burzący
- Sorbent
- Podpory stabilizacyjne
- Kliny 
- Lizaki świetlne do regulacji ruchem
- Pompa szlamowa
- Agregat Prądotwórczy
- Wentylator oddymiający
- Najaśnice
- Koło ratunkowe
- Drabina nasadkowa
- Wodery
- Mostki przejazdowe

 


 339-42 - GBA 2,5/16 Star 244/Osiny

 

 

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Stara 244.

Oznaczenie: GBA 2,5/16
Podwozie: Star 244
Zabudowa: Osiny
Ilość Miejsc: 6
Układ miejsc: 1+1+4
Moc: 150 KM 
Rocznik: 1983
 
Zbiornik na wodę: 2500 l
Zbiornik na środek pianotwórczy: 200l 
Wydajność autopompy: 1600 l/min
 
Sygnalizacja dźwiękowa: Elfir Zura PS-100 
 
Wyposażenie m.in.: 
- Pachołki drogowe 
- Węże W52 oraz W75 
- Nasady 
- Rozdzielacz 
- Drabina 
- Miotły 
- Łopaty 
- Sorbent 
- Gaśnice 
- Aparaty powietrzne

 329-83 - GLBARt 0,3/0,5 Peugeot Boxer/Dudek 

 

 Lekki samochód ratownictwa technicznego na podwoziu Peugeota. 

Oznaczenie: GLBARt 0,3/0,5
Podwozie: Peugeot Boxer
Zabudowa: Dudek
Ilość miejsc:
Układ miejsc: 1+1+4 
Moc: 120 KM 
Rok produkcji: 2011 
 
Wysokociśnieniowy agregat ze zbiornikiem 300 l 
 
Sygnalizacja świetlno-dźwiękowa: 
 
Świetlna: 
- Kogut ZE Elektra LBL-2000
- Belka ZE Elektra LZP-LF
- Lamy kierunkowe LED S4 2 szt.
 
Dźwiękowa:
- ZE Elektra GES 110 
 
Wyposażenie m.in.:
- Deska ortopedyczna 
- Torba PSP-R1 
- Pilarka do drewna i stali 
- Agregat prądotwórczy 
- Węże W52 oraz W75
- Pneumatyczny maszt oświetleniowy
- Wyciągarka elektryczna
- Zestaw ratownictwa drogowego  


 Zdjęcia OSP: