Wydział Ruchu Drogowego KWP Kraków

KWP 3

Zakresem działania Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie to:

 • - analizowanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa małopolskiego i ocena efektywności działań podejmowanych w tym zakresie przez jednostki Policji,
  - opracowywanie i monitorowanie wdrażania kompleksowych programów poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  - planowanie i koordynowanie działań kontrolno-represyjnych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg,
  - prowadzenie działalności profilaktycznej w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym zakresie współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie propagowania bezpiecznych zachowań na drodze oraz inicjowanie działań upowszechniających znajomość przepisów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
  - organizowanie i koordynowanie eskort oraz udział w zabezpieczeniach przejazdów osób objętych szczególną ochroną,
  - prowadzenie w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego,
  - sprawowanie merytorycznego nadzoru nad funkcjonowaniem na obszarze działania Komendy systemów informatycznych wykorzystywanych przez komórki organizacyjne właściwe w sprawach ruchu drogowego,
  - sprawowanie nadzoru nad jednostkami Policji w zakresie organizacji i pełnienia służby na drogach, w tym również realizowanie spraw związanych z nadzorem Komendanta nad Komisariatem Autostradowym Policji w Krakowie,
  - współdziałanie z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy i jednostkami Policji w rozpatrywaniu wniosków w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz w wyjaśnianiu skarg na zasadność i sposób prowadzenia przez policjantów interwencji w ruchu drogowym,
  - opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny oraz opracowywanie koncepcji, planów i koordynowanie działań związanych z zabezpieczaniem tego rodzaju imprez,
  - opiniowanie projektów organizacji ruchu w zakresie inżynierii ruchu na drogach wojewódzkich i krajowych,
  - rozpatrywania odwołań od decyzji administracyjnych wydanych w I instancji przez komendantów powiatowych (miejskich) Policji działających na obszarze województwa małopolskiego na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o transporcie drogowym, ustawy o drogach publicznych, ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych,
  - rozpatrywanie zażaleń na niewniesienie przez komendantów powiatowych (miejskich) Policji działających na obszarze województwa małopolskiego wniosków o ukaranie do sądów,
  - realizowanie zadań wykonawczych na drogach przez Sekcję Kontroli Ruchu Drogowego,
  - realizowanie zadań wynikających z przygotowań obronnych Komendy, pozostających w zakresie właściwości wydziału.


 • Opis  - Kraków112 - Krakowskie Ratownictwo w Obiektywie oraz KWP Kraków

  radiowóz BMW 320i 

  Radiowozy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

  Marka: BMW 
  Model: 320i
  Napęd: 4x2
  Skrzynia biegów: automatyczna
  Silnik: 184 KM
  Rocznik: 2019
  Ilość miejsc: 5 
  Układ miejsc: 1+1+3
  Numer taktyczny: GG027, GG028, GG029

  Sygnalizacja świetlna:
  - Belka LED Federal Signal Vama Kairos P5000
  - 6x lampy kierunkowe LED Federal Signal Vama Nanoled

  Sygnalizacja dźwiękowa:
  - Modulator dźwiękowy Federal Signal Vama AS-320
  - Głośnik Federal Signal AS124

  Radiowozy wyposażone w poduszki bezpieczeństwa, asystent uwagi, układ dynamicznej kontroli stabilności, układ kontroli trakcji, czujniki deszczu i czujniki parkowania. Auta rozwija prędkość maksymalną do 240 km/h, a do 100km/h rozpędzają się w 7,1 sekundy.  Koszt jednego pojazdu to około 135 tysięcy złotych. 

 • Znajduje się w nich również sprzęt do zabezpieczenia miejsca działań, apteczka do pierwszej pomocy i niezbędny sprzęt do wykonania czynności na miejscu interwencji. 


  • [archiwum ] - radiowóz Opel Vectra V6

   Radiowozy należące niegdyś do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

   Marka: Opel
   Model: Vectra V6
   Napęd: 4x2
   Silnik: 211 KM
   Ilość miejsc: 5 
   Układ miejsc: 1+1+3
   Numer taktyczny: GG001, GG002, GG003, GG004

   Sygnalizacja świetlna:
   - Belka GAMET

   Sygnalizacja dźwiękowa:
   - Modulator dźwiękowy Federal Signal Vama AS-422

   Małopolska Policja posiadała pięć takich radiowozów. Jeden użytkowany był przez "autostradówkę", a pozostałe przez KWP. Samochody wyposażone były w wideorejestratory, sprzęt do zabezpieczenia miejsca działań i niezbędny sprzęt do wykonania czynności na miejscu interwencji.