samodzielny pododdział kontrterrorystyczny
policji w krakowie

 SPKP Krakow 9

Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji to pododdziały antyterrorystyczne działające pod nadzorem Komendanta Głównego Policji.  

Do kwietnia 2019 roku SPKP nosiło nazwę Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w skrócie SPAP.

SPKP Krakow 6

SPKP Krakow 5

Do zadań SPKP należy:
- fizyczne zwalczanie terroryzmu poprzez prowadzenie działań rozpoznawczych oraz bojowych przy użyciu taktyki antyterrorystycznej, zmierzających do likwidowania zamachów terrorystycznych, a także przeciwdziałanie zdarzeniom o takim charakterze,
- prowadzenie działań minersko-pirotechnicznych,
- wykonywanie innych działań wymagających użycia specjalistycznych sił i środków będących na wyposażeniu pododdziału lub konieczności stosowania specjalnej taktyki działania,
- organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów pododdziału.

SPKP Krakow 1

SPKP Krakow 2

SPKP Krakow 3

SPKP Krakow 4

Policjanci pełniący służbę w SPKP biorą udział w akcjach o najwyższym stopniu ryzyka, dlatego też muszą być doskonale przygotowani. W czasie żmudnych treningów policjanci do perfekcji opanowują taktykę działań, sztuki walki wręcz, strzelanie, nurkowanie, skoki spadochronowe, ratownictwo wysokościowe, ochronę osób, działania z materiałami wybuchowymi i IED.

Nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje i doskonalą umiejętności, także pod okiem specjalistów amerykańskich, angielskich, francuskich, izraelskich i innych. 

SPKP Krakow 7

SPKP Krakow 8


toyota hilux 6x6 - rampa szturmowa c2

SPKP Krakow 10

Podwozie: Toyota Hilux 
Napęd: 6x6 
Silnik: 150 KM
DMC: 5619 kg

Ilość trapów: 2
Szerokość trapów: 850 mm
Wysokość operacyjna: ok 7 m

Wyposażenie m.in.: 
- drabiny szturmowe 2 metry oraz 4 metry,
- dodatkowe schody,
-wysięgnik linowy z liną fast-rope,
- gniazda osprzętu,
- tarcze balistyczne.

Na pickupie została zamontowana rampa szturmowa, z dwoma podnoszonymi niezależnie trapami. Na każdym trapie, w jego tylnej części znajdują się podnoszone, zintegrowane tarcze balistyczne. W trakcie szturmu na rampie może znajdować się do 8 operatorów. Pod rampą zlokalizowany jest kontener do przewożenia wyposażenia szturmowego. W kabinie pojazdu może poruszać się dwóch funkcjonariuszy, za przednimi fotelami znajduje się przedział techniczny z urządzeniami łączności, sygnalizacji itp. oraz wydzielone miejsce na wyposażenie indywidualne.

Koszt pojazdu to p onad 1,6 mln złotych. 

Toyoty Hilux została zakupiona w ramach unijnego projektu "Skuteczni razem ? SPKP z PSP przeciwko zagrożeniom terrorystycznym".

Celem projektu było zwiększenie zdolności do skutecznego i efektywnego reagowania na ataki terrorystyczne i zagrożenia CBRN-E w celu ochrony obiektów infrastruktury krytycznej i przestrzeni publicznej. W razie aktu terroru i zagrożenia chemicznego, biologicznego, czy radiologicznego, służby powinny odpowiednio współpracować i działać w sposób skoordynowany.


lekki transporter opancerzony tur vi/lto

SPKP Krakow 11

Podwozie: MAN TGM 
Napęd: 4x4
Silnik: 326 KM 
DMC: 15 000 kg

Pojazd jest przygotowany do przewozu 8-osobowej załogi.

Konstrukcja należy do rodziny pojazdów TUR, które w podstawowych wersjach są przeznaczone dla wojskaWersja VI/LTO została zbudowana z uwzględnieniem specjalnych potrzeb pododdziałów kontrterrorystycznych Policji.

Kapsuła pojazdu jest zabezpieczona kuloodpornie na poziomie II według normy STANAG 4569, oraz wyposażona w bezodpryskowe okna i wizjery kuloodporne w tej samej klasie. Kapsuła jest także odporna na granaty ręczne, miny przeciwpiechotne, niewybuchy artyleryjskiej amunicji odłamkowej i inne niewielkie przeciwpiechotne materiały wybuchowe, detonowane w dowolnym miejscu pod pojazdem  według normy I STANAG 4569. Odporny na ostrzał jest również przedział silnikowy. Wnętrze kapsuły załogowej pojazdu oraz komora silnika wyposażone zostały w automatyczne układy przeciwpożarowe z jednoczesną możliwością ręcznego sterowania każdym z nich z miejsc dowódcy i kierowcy.

Oprócz ochrony przed wybuchem, ostrzałem i pożarem, załoga transportera jest także zabezpieczona przed bojowymi środkami trującymi, środkami biologicznymi i pyłem promieniotwórczym. Gwarantuje to odpowiedni poziom szczelności kapsuły i możliwość włączenia w razie potrzeby systemu filtracyjnego.

Koszt pojazdu to prawie 3 mln złotych.