Krakowskie pogotowie ratunkowe

 

logokpr

 

         Krakowskie Pogotowie Ratunkowe (KPR) jest kontynuatorem tradycji i działalności Ochotniczego Towarzystwa Ratunkowego, które na stałe wpisało się w krakowski krajobraz . Przez swoją działalność Pogotowie realizuje humanitarne wartości idei ratownictwa. Krakowskie Pogotowie Ratunkowe  jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia. Organem założycielskim KPR jest Województwo Małopolskie jako jednostka samorządu terytorialnego. Na mocy Uchwały Sejmiku Samorządu Województwa Małopolskiego Krakowskie Pogotowie Ratunkowe i Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego z dniem 1 stycznia 2001 roku zostały przekształcone w jeden publiczny zakład opieki zdrowotnej. Organami KPR jest Dyrektor i Rada Społeczna składająca się z przewodniczącego wyznaczonego przez Marszałka Województwa Małopolskiego i ośmiu członków.
 
 
 

dyspozytornia


Do zadań Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego należy:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia wymagających podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia.

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach i ambulatoriach.

Realizacja świadczeń zdrowotnych na zlecenie innych podmiotów gospodarczych, instytucji, organizacji społecznych i gospodarczych, osób fizycznych i prawnych oraz pracodawców w rozumieniu Kodeksu Pracy.

Świadczenie usług transportu sanitarnego, w tym również przewozu osób specjalistycznymi środkami transportu oraz materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych.


Zespoły Ratownictwa Medycznego KPR:

Obecnie w całej Małopolsce działa 136 zespołów całorocznych oraz 1 sezonowy. 39 spośród nich to ambulanse Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, rozmieszczone w 24 miejscach stacjonowania w Krakowie oraz powiatach: krakowskim, wielickim i olkuskim.

Dyspozytornia Medyczna 0601 - Kraków / rejon operacyjny Krakowski
Dyspozytornia Medyczna 0602 - Tarnów / rejon operacyjny Karpacki

Na terenie powiatu krakowskiego działa również jeszcze dwóch innych dysponentów zespołów Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Pierwszym z nich jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach. Dysponent ten wystawia w Słomnikach jeden podstawowy ZRM K01-086. Dodatkowo SP ZOZ Proszowice dysponuje jeszcze dwoma ZRM w Proszowicach tj, K01-39 oraz K01-088.

Pogotowie Ratunkowe im. S. Greinera w Skawinie jest trzecim dysponentem w powiecie krakowskim. Placówka ta wystawia trzy zespoły ratownictwa medycznego: K01-052 podstawowy zespół, który dyżuruje całą dobę, K01-140 podstawowy ZRM dyżurujący w godzinach 7-15, oraz K01-21 zespół specjalistyczny dyżurujący w godzinach 15-7.

Na terenie powiatu wielickiego, a dokładnie w miejscowości Niepołomice dyżurują dwa zespoły ratownictwa medycznego. Podstawowy ZRM K01-050 oraz specjalistyczny ZRM K01-19. W tym przypadku dysponentem obu zespołów jest Samodzielna Publiczna Stacja Pogotowia Ratunkowego w Niepołomicach.

Wykaz Zespołów Ratownictwa Medycznego Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego podlegających pod dyspozytornię medyczną nr 0601 - rejon operacyjny - Krakowski 

MS ----> Miejsce Stacjonowania

Zespoły specjalistyczne:
1. K01-01 - MS Kraków - Łazarza
2. K01-07 - MS Zabierzów
3. K01-09 - MS Węgrzce
4. K01-15 - MS Wieliczka
5. K01-43 - MS Olkusz
6. K01-45 - MS Wolbrom

Zespoły podstawowe:
1. K01-002 - MS Kraków - Łazarza
2. K01-004 - MS Kraków - Łazarza
3. K01-006 - MS Kraków - Łazarza
4. K01-008 - MS Kraków -  Rynek Podgórski
5. K01-010 - MS Kraków - Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego
6. K01-012 - MS Kraków - Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego
7. K01-014 - MS Kraków - Kościuszki
8. K01-016 - MS Kraków - Wybickiego
9. K01-018 - MS Kraków - Teligi
10. K01-020 - MS Kraków - Teligi
11. K01-022 - MS Kryspinów 
12. K01-024 - MS Zielonki
13. K01-026 - MS Jerzmanowice
14. K01-028 - MS Skała
15. K01-030 - MS Mogilany
16. K01-032 - MS Krzeszowice
17. K01-034 - MS Wieliczka
18. K01-036 - MS Gdów
19. K01-038 - MS Kraków - Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera
20. K01-040 - MS Kraków - Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera
21. K01-042 - MS Kraków - Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera
22. K01-046 - MS Kraków - Żaglowa
23. K01-048 - MS Kocmyrzów
24. K01-094 - MS Olkusz
25. K01-096 - MS Hutki gm. Bolesław
26. K01-122 - MS Kraków - Wybickiego
27. K01-124 - MS Kraków - Żaglowa
28, K01-128 - MS Kraków - Rynek Podgórski
29. K01-134 - MS Kraków - Łazarza
30. K01-138 - MS Krzeszowice 
31. K01-144 - MS Skała
32. K01-152 - MS Bukowno
33. K01-154 - MS Nowa Wieś Szlachecka


Miasto Kraków:
 
Miejsce Stacjonowania: Kraków, ul. Łazarza. Dyżurują tu 4 zespoły całodobowe (3 podstawowe i 1 specjalistyczny) oraz jeden podstawowy w godzinach 7-19:
  
K01-01 / 1801 - Mercedes Sprinter 316 CDI/Auto Form
K01-002 / 1902 - Mercedes Sprinter/Auto Form
K01-004 / 1804 - Mercedes Sprinter/Auto Form
K01 004 1804
K01-006 / 2007 - Mercedes Benz-Sprinter 316 CDI/Auto Form
2007 K01 006
K01-134 / 2105 - Mercedes Benz-Sprinter 316 CDI/Auto Form
1203 K01 134

MS: Kraków, Rynek Podgórski - dwa zespoły podstawowe dyżurujące całą dobę:
 
K01-008 / 2307 - Mercedes Sprinter 316CDI/Auto Form
K01 008 2307
K01-128 / 2009 - Mercedes Sprinter 316CDI/Auto Form
 

MS: Kraków, Szpital Kliniczny im.dr. Józefa Babińskiego - dwa podstawowe zespoły dyżurujące całą dobę:
 
K01-010 / 2101 - Mercedes Sprinter 316Cdi /Auto Form
  
K01-012 / 2010 - Mercedes Sprinter 316Cdi/Auto Form

MS: Kraków, ul. Kościuszki. Podstawowy dwuosobowy zespół, który dyżuruje całą dobę:
 
K01-014 / 2204 - Mercedes Sprinter 316 CDI/Auto Form
 

MS: Kraków, ul. Wybickiego - Dwa całodobowe podstawowe zespoły:
 
K01-016 / 1803 - Mercedes Sprinter 316/Auto Form
K01-122 / 2206 - Mercedes Sprinter 317 CDI /Auto Form

MS: Kraków, ul. Teligi. Dwa podstawowe zespoły dyżurujące całą dobę:

K01-018 / 2102 - Mercedes Sprinter 316/Auto Form
 
K01-020 / 2011 - Mercedes Sprinter 319Cdi/Auto Form

MS: Kraków - Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera. Trzy podstawowe zespoły dyżurujące całą dobę:
 
K01-038 / 2202 - Mercedes Sprinter 316CDI/Auto Form
 
K01-040 / 2005  - Mercedes Sprinter 316CDI/Auto Form
K01-042 / 2006 - Mercedes Sprinter 316Cdi / Auto Form
      

MS: Kraków, ul. Żaglowa. Dwa zespoły podstawowe dyżurujące całą dobę:
 
K01-046 / 2103 - Mercedes Sprinter 319Cdi/Auto Form
K01-124 / 2012 - Mercedes Sprinter/Auto Form

Powiat krakowski:

MS: Kryspinów. Zespół podstawowy dyżurujący całą dobę:
 
K01-022 / 2001 - Mercedes Sprinter 316Cdi/Auto Form
  

MS: Zielonki. Zespół podstawowy dyżurujący całą dobę:
K01-024 / 2205 - Mercedes Sprinter 316CDI/Auto Form

 MS: Jerzmanowice. Zespół podstawowy dyżurujący całą dobę:

K01-026 / 2302 - Mercedes Sprinter 316/ Auto Form

MS Skała: Dwa zespoły podstawowe - jeden całodobowy i jeden dyżurujący w godzinach 7-23:

K01-144 / 2201 - Mercedes Sprinter 317 CDI /Auto Form
K01-028 / 1805 - Mercedes Sprinter 316 Cdi / Auto Form
 

MS Mogilany: Całodobowy podstawowy zespół:
 
K01-030 / 2008 - Mercedes Sprinter 316Cdi/Auto Form

MS Krzeszowice: Dwa zespoły podstawowe dyżurujące całą dobę:
 
K01-138 / 2306 - Mercedes Sprinter 317 CDI / Auto Form
K01 138 2306
K01-032 / 2207 - Mercedes Sprinter 317 CDI / Auto Form
 

MS Zabierzów: Jeden specjalistyczny zespół, który dyżuruje całą dobę:
 
K01-07 / 2002 - Mercedes Sprinter 319 Cdi/Auto Form

MS Kocmyrzów: Jeden zespół podstawowy dwuosobowy, który dyżuruje całą dobę:
 
K01-048 / 2305 - Mercedes Sprinter 316/Auto Form
K01 048 2305

MS Węgrzce: Jeden zespół specjalistyczny dyżurujący całą dobę:
 
K01-09 / 2106 - Mercedes Sprinter 319 Cdi/Auto Form 

MS Nowa Wieś Szlachecka: Jeden zespół podstawowy funkcjonujący w godzinach 7-19:
 
K01-154 / 2003 -  Mercedes Sprinter 319 Cdi/Auto Form
K01 154 2003
Powiat wielicki:
 
MS Wieliczka: Jeden zespół specjalistyczny oraz jeden podstawowy dyżurujące całą dobę:
 
K01-15 / 2303 - Mercedes Sprinter 316CDI/Auto Form

K01-034 / 2203  - Mercedes Sprinter 316CDI/Auto Form
K01 034 2203

MS Gdów: Jeden zespół podstawowy dyżurujący całą dobę:
K01-036 / 2004 - Mercedes Sprinter 316Cdi/Auto Form

Powiat olkuski:
 
MS Olkusz. Po jednym zespole podstawowym i specjalistycznym. Dyżurują całodobowo.

K01-094 Mercedes Sprinter 316Cdi/AutoForm
K01-43 - Mercedes Sprinter 316Cdi / Auto Form

MS Wolbrom. Całodobowy podstawowy ZRM.
 
K01-45 / 2301 - Mercedes Sprinter 316Cdi / Auto Form


MS Hutki, gm. Bolesław. Podstawowy całodobowy ZRM:

K01-096 / 1906 Mercedes Sprinter 316Cdi / Auto Form


MS Bukowno. Jeden zespół podstawowy dyżurujący w godzinach 7-19:

K01-152 / 1904 - Mercedes Sprinter 316Cdi / Auto Form


Krakowskie Pogotowie Ratunkowe dysponuje również:

Jednym zespołem noworodkowym "N",

zespołami reanimacyjno-transportowymi "RT",

  • zespołami transportowymi "T",


Karetka Mercedes Benz Sprinter przystosowana do przewozu osób z dużą nadwagą nawet do 400kg.

 

Karetka Mercedes Benz Sprinter 316 CDI w zabudowie firmy Auto Form. Jedyna w Polsce karetka przystosowana do przewozu osób z dużą nadwagą nawet do 400kg.
 
Podwozie: Mercedes Sprinter 319
Zabudowa: Auto Form
Napęd: 4x2
Zespół: Reanimacyjno-Transportowy
 
Sygnalizacja świetlna:
- Belka PW GAMET LED WN 2Hp
- Kogut PW GAMET LED LP800 Federal Signal
- 4x lampy kierunkowe MAKROLED LL4
 
Sygnalizacja dźwiękowa:
- PW Gamet GAM 150 PCB 4.0
- Trąby pneumatyczne "Fiamm"
 
Kilka słów o karetce
Karetka użytkowana przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, jedyna w naszym kraju przystosowana do przewozu osób z dużą nadwagą nawet do 400kg. Wyposażenie karetki różni się nieco od tradycyjnych jeżdżących w zespołach systemowych (S,P). Producent przewidział więcej miejsca poprzez zmniejszenie półek. Na wyposażeniu znajdują się nosze, które mogą przewieźć osobę ważącą do 400 kilogramów, krzesło ortopedyczne, specjalistyczna płachta do przenoszenia poszkodowanych, którą jednocześnie może trzymać kilka osób. Sprawne umieszczenie noszy z pacjentem w karetce jest możliwe poprzez specjalnie zamocowaną rampę, po której nosze wjeżdżają do karetki. Na wyposażeniu znajduje się defibrylator LIFEPAK 15, który wyposażony jest w modem pozwalający na przesłanie za pomocą tabletu danych pacjenta. Pacjentowi, który uskarża się na ból w klatce piersiowej, na miejscu wykonuje się badanie EKG. Zapis tego badania, drogą teleinformatyczną wysyłany jest do szpitala. W przypadku gdy zdiagnozowany zostanie zawał serca, pacjent jeszcze przed przybyciem do szpitala może otrzymać odpowiednie leki, a zespół kardiologów interwencyjnych będzie gotowy do zabiegu natychmiast po przybyciu pacjenta do szpitala. Dzięki temu rozwiązaniu szanse "zawałowców" na szybką i skuteczną pomoc diametralnie wzrosły.
 
EKG w małopolskich karetkach stało się już standardem.