straż miejska miasta kraków

 
 
 
Komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa: Jerzy Mądrzyk 
Z-cy komendanta: Radosław Gądek, Zbigniew Ulman

Siedziba komendy: ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków
Telefon centrala: 12 411 00 45
Sekretariat: 12 413 77 03

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 

Polecamy: 

--->  25 lat Straży Miejskiej Miasta Krakowa

---> Nowe radiowozy dla Straży Miejskiej Miasta Krakowa

--->  Przekazanie nowych radiowozów dla SMMK


Dnia 25 marca 1991 roku zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa powołana została jednostka samorządowa, umundurowana jaką jest Straż Miejska Miasta Krakowa. Nadzór nad blisko 500 etatową jedostką, która swoim zasięgiem działania obejmuje gminę Kraków sprawuje Prezydent Miasta Krakowa.

Zadania Straży Miejskiej Miasta Krakowa:

  • - ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
  • - czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
  • - współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
  • - zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
  • - ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
  • - współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
  • - doprowadzanie osób nietrzeźwych do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
  • - informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
  • - konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

 

sm2

Strażnicy miejscy miasta Krakowa uczestniczą także w zabezpieczeniu imprez masowych m.in.: meczy piłkarskich, koncertów plenerowych czy marszu równości. W okresie zimowym m.in.: kontrolują miejsca koczowisk bezdomnych oraz nieruchomości, gdzie sprawdzane jest czy podczas palenisk stałych nie są spalane odpady, które przyczyniają się do powstawania smogu. Pełnione są także wspólne służby z funkcjonariuszami Komisariatu Wodnego Policji, podczas których kontrolowane są kąpieliska, kontrolowanie trzeźwości osób prowadzących pojazdy wodne oraz posiadane przez nich uprawnienia. Współpraca z Izba Celną, podczas której kontrolowane są targowiska. Straż Miejska Miasta Krakowa od lat współpracuje z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym. Od 2007 roku wspólnie przeprowadzane są akcje pk. "Bezpieczny Powrót". Akcja, która ma na celu kontrolowanie wybranych linii tramwajowych i autobusowych pod kątem: reagowanie na wykroczenia tj.: spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zakłócanie spokoju i porządku, śmiecenie w pojazdach komunikacji oraz palenie papierosów na przystankach.

Sekcja Wsparcia:
W listopadzie 2014 roku w Komendzie SMMK utworzona została Sekcja Wsparcia, w skład której wchodzi 18 funkcjonariuszy w tym 5 przewodników psów służbowych. Do zadań SW  należy m.in.: wsparcie oddziałów terenowych, reagowanie na uciążliwe dla społeczeństwa czyny, patrolowanie ścisłego centrum miasta tj. "Droga Królewska", Rynek Główny, Kazimierz miejsca, które odwiedzają krakowianie oraz turyści, gdzie zwiększa się ryzyko rozbojów, bójek czy drobnych kradzieży.

Referat Patrolowo-Interwencyjny:
- Realizowanie interwencji zleconych przez Dyżurnego
- Podejmowanie interwencji we własnym zakresie tj. reagowanie na przestępstwa i wykroczenia
- Przewożenie osób nietrzeźwych do MCPU
- Kontrolowanie przebywania miejsc osób bezdomnych

Referat Rejonowy:
- Pełnienie dyżurów w Radach Dzielnic
- Budowanie pozytywnych relacji z mieszkańcami
- Doprowadza do usunięcia graffiti i nieużytkowanych samochodów

Sekcja ds. Ekologicznych:
- Prowadzenie kontroli nieruchomości i terenów zielonych pod kątem czystości
- Kontrolowanie gospodarki odpadami
- Likwidacja nielegalnych wysypisk
 
sm4


Referat Ruchu Drogowego:
- Sprawdzanie pojazdów pod kątem prawidłowego parkowania
- Interweniowanie w przypadkach tamowania ruchu
- Kontrola pojazdów wjeżdżających do strefy ograniczonego ruchu

Referat Profilaktyki:
- Edukacja dzieci i młodzieży
- Organizowanie imprez, gier i zabaw dla najmłodszych
- Przeprowadzanie zajęć profilaktycznych w przedszkolach i szkołach

Dyżurny:
- Przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców
- Zlecanie interwencji strażnikom

Pracownik Obsługi:
- Obsługa monitoringu wizyjnego
 sm1

 
Oddziały SMMK
 

 

1 stycznia 2014 roku przeprowadzona została restrukturyzacja oddziałów. Z sześciu pozostały obecnie cztery. Oddział V - Wola Duchacka został połączony z O/IV - Podgórze, a oddział VII - Wzgórza Krzesławickie został połączony z o/III Nowa Huta.

 

Oddział I - Śródmieście
 
Siedziba: ul. Walerego Sławka 10
Telefon: 12 688 21 90
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Dzielnice:
- I  Stare Miasto
- II  Grzegórzki
- III  Prądnik Czerwony
 
W styczniu 2016 roku Oddział I - śródmieście otrzymał pierwszy w Polsce radiowóz przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Opel Combo, bo o nim mowa może przewieść 5 osób. Po złożeniu tylnej kanapy robi się większa przestrzeń ładunkowa, która umożliwia w bezpieczny sposób przewieźć osobę niepełnosprawną. Pojazd będzie służył do przewozu niepełnosprawnych osób do noclegowni dla bezdomnych, Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień czy do lokali wyborczych.
 
sm3
 
 
Oddział II - Krowodrza
 
Siedziba: ul. Stachiewicza 3
Telefon: 12 688 22 20
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Dzielnice:
- IV  Prądnik Biały
- V  Krowodrza
- VI  Bronowice
- VII  Zwierzyniec
 
Oddział III - Nowa Huta
 
Siedziba: os. Na Stoku 1
Telefon: 12 688 22 60
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Dzielnice:
- XIV  Czyżyny
- XV  Mistrzejowice
- XVI  Bieńczyce
- XVII  Wzgórza Krzesławickie
- XVIII  Nowa Huta
 
Oddział IV - Podgórze
 
Siedziba: ul. Na Kozłówce 25
Telefon: 12 688 22 40
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Dzielnice:
- VIII  Dębniki
- IX  Łagiewniki, Borek Fałęcki
- X  Swoszowice
- XI  Podgórze Duchackie
- XII  Prokocim
- XIII  Podgórze