Ochotnicza Straż Pożarna w Bęble

B002

Sportowa 14

32-089 Bębło

Jednostka typu S-1 będąca poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ochotnicza Straż Pożarna została założona 1 czerwca 1919 roku. Jednostka, która poza uczestnictwem w różnych wydarzeniach, uroczystościach i jubileuszach z chęcią udziela pomocy osobom potrzebującym. Ochoczo współpracuje z mieszkańcami Gminy Wielka Wieś oraz z sąsiednimi jednostkami. OSP zrzesza 67 członków zwyczajnych, w tym  37 członków czynnych, z czego 18 osób posiada tytuł "Ratownika".   Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza liczy 11 druhów. Kobieca Drużyna Pożarnicza liczy 14 druhen (z czego 9 biorących aktywny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych). Warto zaznaczyć , że KDP powstała jako pierwsza w gminie w 2009 roku i osiągnęła liczne sukcesy. W Listopadzie 2020 jednostka pozyskała nowy samochód Ratowniczo-Gaśniczy Iveco EuroCargo 150-320 zabudowany przez firmę Szczęśniak.

Najbliższe odległości:
Jednostka Ratowniczo-Gaśnica nr 5 w Krakowie - ok. 15km
Zespół Ratownictwa Medycznego KPR - MS. Jerzmanowice - 6km.


Samochody i specjalistyczne wyposażenie ratownicze OSP Bębło:

338-72 - GBARt 3,5/24 Iveco EuroCargo 150-320/PS Szczęśniak

Bębło01

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Iveco.


Oznaczenie: GBARt 3,5/24
Kryptonim: KF 338-72
Marka: Iveco
Podwozie:  EuroCargo 150-320
Zabudowa: PS Szczęśniak
Ilość Miejsc: 6
Układ miejsc: 1+1+4

Układ wodno-pianowy:
Zbiornik wodny: 3500 l
Zbiornik środka pianotwórczego: 350l
Wydajność autopompy: 2400 l/min
Szybkie natarcie: wodno-pianowe dł. 60 metrów
Zraszacze: 2 z boku pojazdu, 2 z przodu kabiny
 
Sygnalizacja świetlna:
- Lampa zespolona barwy niebieskiej 
- Lampy kierunkowe LED barwy niebieskiej - 8 szt
- Fala świetlna

Sygnalizacja dźwiękowa:
- Federal Signal Vama AS-320DIG
- Sygnał pneumatyczny

Wyposażenie samochodu bojowego:
Kabina:
- Aparaty ochrony układu oddechowego
- Maski do aparatów OUO
- Automatyczny defibrylator zewnętrzny AED
- Radiotelefony nasobne HYT i Motorola
- Radiostacja samochodowa Motorola
- wyciągarka 
- Latarki 
- kamizelki odblaskowe
- Lizaki ostrzegawcze
 
Skrytki lewe:
- Manipulator do masztu oświetleniowego
- Najaśnice
- Opryskiwacz spalinowy
- Agregat prądotwórczy
- Przedłużacz bębnowy
- Lina
- Pompa szlamowa
- Wentylator oddymiający
- Pompa pływająca "Niagara" 
- Zasysacz liniowy
- Węże W-75 
- Prądownice
- Rozdzielacz
- Stanowisko sanitarne
- klucze do hydrantów
- Redukcje wężowe 
- Pojemnik z sorbentem 
- Gaśnice
 
Skrytka tylna:
- Autopompa
 
Skrytki prawe:
- Węże W-52; W-75
- Linia szybkiego natarcia
- Prądownica pianowa
- Stojak hydrantowy 
- Rozdzielacz 
- kurtyna wodna 
- Gaśnice
- Zestaw narzędzi hydraulicznych Holmatro
 * pompa hydrauliczna - spalinowa 
 * przewód
 * nożyce 
 * rozpieracz ramieniowy
- Zestaw ratownictwa medycznego
 * Torba R-1
 * Szyny Kramera
 * Nosze ortopedyczne typu "deska"
 * Nosze pediatryczne typu "deska" 
- Parawan
- Kliny do stabilizacji pojazdu
- Piły Łańcuchowe 
- Piła do stali i betonu
- Kanistry z benzyną
- stożki ostrzegawcze
- Toporki
- Siekiero-młot
- Nożyce do prętów
- Narzędzie ratownicze typu "hooligan"
- Siekiery
- Młot
-Flary świetlne
- Podkrzesywarka
 
Dach:
- Drabina D10W
- Pneumatyczny maszt oświetleniowy LED
- Działko wodno-pianowe
- Tłumice
- Miotły
- Bosaki
- Łopaty
- Wózek do sorbentu
- Węże ssawne
- Wodery


Zdjęcia OSP: 


Samochody będące niegdyś w podziale bojowym OSP Bębło:


338-72 - GBARt 1,5/16 Mercedes Benz 1124/Bronto

B002

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Mercedesa.

Oznaczenie: GBARt 1,5/16 
Kryptonim: KF 338-72
Podwozie: Mercedes Benz 1124
Zabudowa: Bronto
Ilość Miejsc: 6
Układ miejsc: 1+1+4
Napęd 4x2

Zbiornik wodny: 1500 l
Zbiornik środka pianotwórczego: 150l
Wydajność autopompy: 1600 l/min

Sygnalizacja świetlna:
- lampa zespolona - 1 sztuka
- halogeny - 4 sztuki
- lampa pojedyncza - 1 sztuka
- lampy kierunkowe - 2 sztuki


Sygnalizacja dźwiękowa:
- Generator Ulvo sirra SOS-102

Pojazd w 2020 roku zastąpiony nowym pojazdem.