Ochotnicza Straż Pożarna w Tomaszowicach

328 50 2

Krakowska 

32-085 Tomaszowice

Ochotnicza Straż Pożarna w Tomaszowicach, gmina Wielka Wieś, powiat krakowski. Jednostka typu S-1, będaca poza strukturami Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. OSP w Tomaszowicach założona została w 1892 roku i obecnie zrzesza 49 druhów. Na wyposażeniu znajduje się średni samochód ratowniczo-gaśniczy z funkcją ratownictwa technicznego Mercedes 817. Na uwagę zasługuje fakt, iż ochotnicy z Tomaszowic w swoim samochodzie bojowym wymienili sygnalizację świetlno-dźwiękową i zamontowali generator dźwiękowy Federal Signal Vama AS-422. Poprzednio druhowie z Tomaszowic używali MANa 450 wyprodukowanego w 1968 roku.  Od 2010 roku OSP Tomaszowice do działań wyjeżdżało 151 razy.

Odległości:
- Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 5 w Krakowie - ok. 9.5km
- Zespół Ratownictwa Medycznego KPR - MS. Zabierzów - ok.7km


Samochody i specjalistyczne wyposażenie ratownicze OSP Tomaszowice:


328-50 - GBARt 1,4/27 Mercedes 817

328 50 2

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Mercedesa

Oznaczenie: GBARt 1,4/27
Kryptonim: KF 328-50
Rok produkcji: 1989
Liczba miejsc: 6
Układ miejsc: 1+1+4

Zbiornik wodny: 1400 litrów
Zbiornik środka pianotwórczego: 140  litrów
Wydajność autopomopy: 2700 litrów na minutę

Sygnalizacja świetlna:
- Belka zespolona - ZE Elektra LZP (strobkospowa) - 1 sztuka
- lapmy halogenowe - 6 sztuk
- lampa pojedyncza - 1 sztuka

Sygnalizacja dźwiękowa:
- Generator Federal Signal Vama AS-422

Wyposażenie m.in:
- Zestaw narzędzi hydraulicznych Weber,
* Pompa hydrauliczna,
* Rozpierak ramieniowy,
* Nożyce hydrauliczne,
* Węże hydrauliczne,
- Linia szybkiego natarcia 60m.,
- Układ wodno-pianowy,
- Niezbędny sprzęt gaśniczy  - węże, rozdzielacze, prądownice,
- Pachołki drogowe,
- Sorbent,
- Podpory,
- Pompa szlamowa,
- Agregat prądotwórczy,
- Miotły, łopaty,
- Pilarka.


 Zdjęcia OSP: