25 lat Straży Miejskiej Miasta Krakowa

 

W ostatnim czasie mieliśmy okazję przyjrzeć się pracy funkcjonariuszom Sekcji Wsparcia Komendy Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Sekcja Wsparcia utworzona została pod koniec 2014 roku. Obecnie tworzy ją 16 funkcjonariuszy. Funkcjonariusze realizują służby patrolowo-interwencyjne na terenie całego miasta, tym samym wspierając oddziały terenowe w swoich działaniach. W okresie zimowym strażnicy z Sekcji kontrolują miejsca przebywania osób bezdomnych. Na jeden oddział przypada około 30-40 miejsc, gdzie przebywają osoby bezdomne. Od 8 lat te działania wspierają ratownicy Motocyklowego i Rowerowego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Rkwadrat.

 

1


Straż Miejska Miasta Krakowa otrzymuje wiele zgłoszeń od mieszkańców dotyczących nieprawidłowych zachowań: kierowców, rowerzystów, czy pieszych. Jednym z takich miejsc, jest przejście (tunel) pod  stopniem wodnym Dąbie, gdzie z obu stron tunelu ustawiony jest znak B-9 (zakaz wjazdu rowerów). Mieszkańcy zwrócili się z prośbą do strażników o interwencję, gdyż w tym rejonie rowerzyści lekceważą znak i mimo to przejeżdżają na rowerze przez wąski tunel niejednokrotnie stwarzając zagrożenie - jedni rowerzyści przejeżdżają dość szybko, dynamicznie wyjeżdżając zza winkla, co powoduje niebezpieczne sytuacje. Ostatnimi czasy swoje działania podjęli tam strażnicy miejscy, a także funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Krakowie. Podczas naszej obecności kilku rowerzystów, którzy nie stosowali się do znaku B-9 było pouczanych oraz wręczano im odblaski. Jeden z jednośladowców, przyznał się do błędu, a także poparł działania strażników, po tym gdy jego córkę  kiedyś potrącił rowerzysta. Natomiast wiele osób nadal ignoruje znaki, a także samych strażników.  Podczas, gdy strażnicy podejmowali interwencję wobec rowerzysty, obok nich przejeżdżało kilku innych, którzy na widok interweniujących funkcjonariusze nie zsiedli z rowerów i ich nie przeprowadzili - mimo zakazu przejeżdżali przez tunel. W przypadku gdyby również z drugiej strony stopnia swoje działania prowadzili strażnicy, to rowerzyści oczywiście mieliby pretensje i pojawiłyby się słowa popularnego hejtu pod ich adresem. Jednak w przypadku, gdy ktoś „cwaniakuje” i chce być mądrzejszy od funkcjonariuszy to nie może liczyć na pobłażliwość.

 

2

Niejednokrotnie zdarza się iż osoby wobec których podejmowane są interwencje w związku popełnionym wykroczeniem odmawiają wylegitymowania się strażnikom miejskim. Wszystko dlatego, że dany obywatel nie darzy szczególną sympatią strażników i odmawia okazania dokumentu tożsamości. W takiej sytuacji na miejsce wzywana jest Policja. Czas oczekiwania na przybycie Policji, to od kilku do aż kilkunastu minut. I co w takim przypadku? Gdyby obywatel szanował swój czas, czas strażników, to interwencję można by zrealizować w kilka minut i nie konieczne zakończyć ją mandatem karnym. Przez takich obywateli strażnicy i policjanci tracą niepotrzebnie czas na głupoty, podczas gdy w tym czasie mogliby być bardziej potrzebni w innym miejscu. Nie każda interwencja, którą strażnicy podejmują wobec nas musi się zakończyć mandatem karnym. Od czasu kiedy Komendantem SMKK został p. Adam Młot, to formacja ta zmieniła oblicze i strażnicy pokazali ludzką twarz.

 

3

Strażnicy współpracują także z innymi podmiotami:
Wspólnie z Komisariatem Wodnym Policji w Krakowie realizowane są służby patrolowe na rzece Wiśle. W okresie czerwiec- wrzesień 2015 r. wykonanych zostało 61 ośmiogodzinnych służb. Podczas wspólnych służb kontrolowane także są miejskie kąpieliska, a także kontrolowanie trzeźwości osób prowadzących pojazdy wodne oraz posiadane przez nich uprawnienia. Strażnicy współpracują z Policją także podczas akcji "Znicz", marszów tolerancji czy zabezpieczeniu imprez masowych.

 

przewo

Archiwum SMMK

Już od 9 lat Straż Miejska Miasta Krakowa wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A. w Krakowie realizują działania pk. "Bezpieczny Powrót". Akcja, która ma na celu kontrolowanie wybranych linii tramwajowych i autobusowych pod kątem wykroczeń tj.: spożywania alkoholu w miejscu publicznym, zakłócania spokoju i porządku, śmiecenia w pojazdach komunikacji oraz palenia papierosów na przystankach.
W 2015 roku przeprowadzono 18 takich akcji, podczas których ujawniono 399 wykroczeń.

"Wystarczy 1 metr"
Akcja MPK i SMMK prowadzona jest już od 6 lat. Jej celem jest uświadomienie kierowców, którzy łamią przepisy m.in.: parkowanie pojazdów zbyt blisko torowisk, co powoduje, że dochodzi do wstrzymania ruchu tramwajowego. W 2015 roku odnotowano 237 przypadków tamowania i blokowania ruchu pojazdów komunikacji zbiorowej. Podczas wspólnych działań ujawniono 1368 wykroczeń - 707 osób ukarano mandatami karnymi, 636 pouczono oraz sporządzono 25 notatek o ukaranie do sądu.

Straż Miejska w ocenie NIK i Wojewody Małopolskiego:
W ubiegłym roku Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się jak funkcjonowała SMMK w ostatnich trzech latach. Kontrola objęła cztery obszary:

- zakres realizacji zadań ustawowych oraz wskazanych przez samorząd,
- adekwatność organizacji SM w odniesieniu do realizowanych zadań,
- rezultaty działalności SM w odniesieniu oczekiwań zgłaszanych przez mieszkańców,

- gospodarność wydatków ponoszonych na realizację działań SM.
Kontrolerzy NIK pozytywnie ocenili wszystkie cztery dziedziny funkcjonowania SM. Swoje pozytywne opinie w tej sprawie także wyraziły: KMP w Krakowie, KWP w Krakowie oraz Rady Miasta Krakowa i Rady Dzielnic. W tym samym roku Straż Miejska Miasta Krakowa poddana została kontroli przez Wojewodę Małopolskiego. Kontrolowano m.in: w jaki sposób strażnicy przeprowadzają interwencje wobec osób popełniających wykroczenia, zasadność użycia środka przymusu bezpośredniego, a także sprawdzano stan wiedzy funkcjonariuszy w zakresie posiadanych uprawnień. Wszyscy strażnicy uzyskali pozytywny wynik z testu, a także sama kontrola wypadła pozytywnie.

W tym roku Straż Miejska Miasta Krakowa obchodzi 25-lecie istnienia. Przez 25 lata zmieniły się uprawienia, a także priorytety dla tej formacji.

Straż Miejska Miasta Krakowa, jest umundurowaną samorządowa jednostką, którą powołano do życia 25 marca 1991 roku. Obecnie formacja ta liczy 482 etaty.

Straż Miejska jedna z najbardziej nie lubianych formacji przez społeczeństwo. W każdej nadarzającej się okazji pod adresem tej instytucji pojawiają się niezliczone "hejty".
Przyczyniły się do tego straże gminne/miejskie, które w mniejszych miejscowościach funkcjonowały po to, aby do budżetu gminy trafiało jak najwięcej pieniędzy z mandatów z fotoradarów. W Krakowie straż miejska nigdy nie wykorzystywała w swojej służbie fotoradarów i jak przyznają sami strażnicy cieszą się z tego powodu. Kraków jest drugim, co do wielkości miastem - z mieszkańcami, studentami, a także osobami tutaj pracującymi i turystami - przekroczona została liczba miliona osób. W tak dużym mieście priorytety i zadania straży miejskiej są inne, a co za tym idzie potrzeba istnienia tej formacji jeszcze większa. Od 25 lat strażnicy służą mieszkańcom Krakowa, reagują na każde zgłoszenia i pojawią się tam gdzie są potrzebni. W ostatnich latach pojawił się pomysł walki ze "smogiem". Strażnicy otrzymali upoważnienie od Prezydenta Miasta Krakowa na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska.
Dzięki temu upoważnieniu strażnicy mają prawo wejść na posesję i sprawdzić paleniska czy nie są w nich spalane odpady, które przyczyniają się do zanieczyszczenia środowiska. Kontrole palenisk na nieruchomościach prywatnych mogą być prowadzone w godzinach 6-22, a na terenach, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza przez całą dobę.

Trzy kwartały br. w statystykach SMMK:
Strażnicy miejscy w pierwszych 9 miesiącach br. ujęli 114 sprawców przestępstw, a także ujęli 6 osób, które były poszukiwane przez Policję. Ujawnionych zostało 80 268 wykroczeń - pouczono ponad 53 000 osoby, 2 886 sporządzonych wniosków o ukaranie, nałożonych zostało 23 613 mandatów na łączą kwotę  2 443 861 zł. Najwięcej wykroczeń dotyczyło: bezpieczeństwa w komunikacji oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W okresie 1.01-1.10 br. Straż Miejska Miasta Krakowa założyła 9 905 blokad na koła pojazdów, które stały nie prawidłowo zaparkowane. 3 314 osoby nietrzeźwe odwiezione zostały do Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, a 254 do miejsca zamieszkania. Do 1 października 68 214 razy zgłaszano krakowskim strażnikom miejskim interwencje. Przeprowadzonych zostało 37 734 8-mio godzinnych służb - 38 478 samodzielnych oraz 986 wspólnie z Policją.

 

zdjęcie 4

 

 

Zobaczcie jak na przestrzeni 25 lat zmieniła się Straż Miejska Miasta Krakowa

papierz                                               
   Krakowscy strażnicy podczas zabezpieczenia wizyty Ojca Świętego. - Archiwum SMMK

 

wypadek
 Strażnicy zabezpieczają wypadki komunikacyjne. - Archiwum SMMK

4Strażnicy miejscy podczas patrolów krakowskich blokowisk - patrole piesze z wykorzystaniem psów służbowych, w patrolach zmotoryzowanych oraz w patrolach rowerowych. - Archiwum SMMK

 

prelekcja

Strażnicy z Profilaktyki od 25 lat uczą najmłodszych podstawowych zasad bezpieczeństwa. - Archiwum SMMK5
Pomoc mieszkańcom w każdej potrzebie. - Archiwum SMMK


6
Od Łady, przez Polonezy, Astry, Lubliny po Hybrydowe Toyoty Yaris - tabor SMMK na przestrzeni 25 lat. - Archiwum SMMK25latSMMK wystawa 53
Strażnicy miejscy podczas uroczystości państwowych . - Archiwum SMMK