305-K8

305-K8 - Kontener do gaszenia pojazdów elektrycznych

305 K8 4

Kontener do gaszenia pojazdów elektrycznych.

Rok produkcji: 2021

Pojemność: 25 000 litrów

Dwufunkcyjny kontener może służyć jako  przewoźny zbiornik na wodę do celów gaśniczych lub do schładzanie akumulatorów samochodów o napędzie elektrycznym po zakończonych działaniach ratowniczo - gaśniczych.

Kontener może być również wykorzystany do przewożenia piachu workowanego lub luzem podczas działań przeciwpowodziowych.