306-P02

306-P02 - Przyczepa CBRN

306 p02

Przyczepa do ratownictwa chemicznego wchodząca w skład SGRChem-Eko "KRAKÓW 6".