303-P1 - Przyczepa z agregatem pompowym P-114/2 

303 P1 3 

Przewoźna motopompa dużej wydajności typ P-114/2 do usuwania skutków powodzi i podtopień.
 
Zestaw pompowy do wody zanieczyszczonej zamontowany jest na przyczepie. Konstrukcja pompy zapewnia swobodny przelot stałych części o wielkości do 76 mm. Motopompa napędzana jest silnikiem spalinowym. a pozwala na przepompowanie 11,4 m3 wody w ciągu minuty. Pompa pozwoli na skuteczniejsze i szybsze działania w trakcie likwidacji skutków podtopień i powodzi.