Krakowskie pogotowie ratunkowe

 

 

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe (KPR) jest kontynuatorem tradycji i działalności Ochotniczego Towarzystwa Ratunkowego, które na stałe wpisało się w krakowski krajobraz . Przez swoją działalność Pogotowie realizuje humanitarne wartości idei ratownictwa. Krakowskie Pogotowie Ratunkowe  jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia . Organem założycielskim KPR jest Województwo Małopolskie jako jednostka samorządu terytorialnego. Na mocy Uchwały Sejmiku Samorządu Województwa Małopolskiego Krakowskie Pogotowie Ratunkowe i Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego z dniem 1 stycznia 2001 roku zostały przekształcone w jeden publiczny zakład opieki zdrowotnej. Organami KPR jest Dyrektor i Rada Społeczna składająca się z przewodniczącego wyznaczonego przez Marszałka Województwa Małopolskiego i ośmiu członków.
 

www.kpr.med.pl

Opis  - Krakowskie Pogotowie Ratunkowe


 

Do zadań KPR należy:

 

  •  Udzielanie świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia wymagających podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia.
  •  Udzielanie świadczeń zdrowotnych w poradniach i ambulatoriach.

 

 

  •  Realizacja świadczeń zdrowotnych na zlecenie innych podmiotów gospodarczych, instytucji, organizacji społecznych i gospodarczych, osób fizycznych i prawnych oraz pracodawców w rozumieniu Kodeksu Pracy.

 

  •  Świadczenie usług transportu sanitarnego, w tym również przewozu osób specjalistycznymi środkami transportu oraz materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

Opis  - Krakowskie Pogotowie Ratunkowe


 Zespoły Ratownictwa Medycznego KPR :

 
Zespoły KPR
 
Krakowskie Pogotowie Ratunkowe dysponuje 37 zakontraktowanymi Zespołami Ratownictwa Medycznego – 30 podstawowych i 7 specjalistycznych, które stacjonują na terenie miasta Krakowa, Olkusza, powiatów krakowskiego, olkuskiego oraz wielickiego. W Krakowie stacjonuje jeden zespół specjalistyczny oraz siedemnaście podstawowych.
 
Wykaz Zespołów Ratownictwa Medycznego Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego podlegających pod dyspozytornię medyczną nr 0601 - rejon operacyjny - krakowski 

Dyspozytornia Medyczna 0601 - Kraków / rejon operacyjny Krakowski
Dyspozytornia Medyczna 0602 - Tarnów / rejon operacyjny Karpacki

MS ----> Miejsce Stacjonowania

Zespoły specjalistyczne:
1. K01-01 - MS / Kraków - Grzegórzki
2. K01-07 - MS / Zabierzów
3. K01-09 - MS / Węgrzce
4. K01-11 - MS / Skała
5. K01-15 - MS / Wieliczka
6. K01-43 / MS Olkusz
7. K01-45 / MS Wolbrom

Zespoły podstawowe:
1. K01-002 - MS / Kraków - Grzegórzki
2. K01-004 - MS / Kraków - Grzegórzki
3. K01-006 - MS / Kraków - Grzegórzki
4. K01-008 - MS / Kraków - Podgórze (R. Podgórski)
5. K01-010 - MS / Kraków - Podgórze
6. K01-012 - MS / Kraków - Podgórze
7. K01-014 - MS / Kraków - Zwierzyniec
8. K01-016 - MS / Kraków - Krowodrza
9. K01-018 - MS / Kraków - Bieżanów Prokocim
10 .K01-020 - MS / Kraków - Bieżanów Prokocim
11. K01-022 - MS / Krzeszowice
12. K01-024 - MS / Zielonki
13. K01-026 - MS / Jerzmanowice
14. K01-028 - MS / Skała dyżuruje 7-23
15. K01-030 - MS./ Mogilany
16. K01-032 - MS / Krzeszowice
17. K01-034 - MS / Wieliczka
18. K01-036 - MS / Gdów
19. K01-038 - MS / Kraków - Bieńczyce
20. K01-040 - MS / Kraków - Bieńczyce
21. K01-042 - MS / Kraków - Bieńczyce
22. K01-046 - MS / Kraków - Nowa Huta
23. K01-048 - MS / Kocmyrzów
24. K01-122 - MS / Kraków - Krowodrza
25. K01-124 - MS / Kraków - Nowa Huta
26, K01-128 - MS / Kraków - Podgórze (R. Podgórski)
27. K01-134 - MS / Kraków - Grzegórzki dyżuruje 7-19
28. K01-138 - MS / Krzeszowice 
29. K01-094 - MS / Olkusz
30. K01-096 - MS / Hutki gm. Bolesław

 


Miasto Kraków:
 
MS Łazarza: Cztery zespoły dyżurujące całą dobę oraz jeden w godzinach 7-19
 
K01-01 / 1902 - Mercedes Sprinter/Auto Form
K01 01 1902
 
K01-002 / 1801 - Mercedes Sprinter 316 CDI/Auto Form
K01 002 1801
 
K01-004 / 1804 - Mercedes Sprinter/Auto Form
K01 004 1804
 
K01-006 / 1301 - Renault Master III/Auto Form
K01 006 1301
 
K01-134 / 1203 Mercedes Sprinter/ Auto Form 
1203 K01 134

MS Kraków - Podgórze (Rynek Podgórski): Dwa zespoły podstawowe dyżurujące całą dobę.
 
K01-008 / 1802 - Mercedes Sprinter 316CDI/Auto Form
ZRM K01 008 1802
 
K01-128 / 1401 - Mercedes Sprinter 316CDI/Auto Form
K01 128 1401 

MS Kraków - Podgórze (szpital Babińskiego): Dwa całodobowe podstawowe zespoły.
 
K01-010 / 1502 - Renault Master III FL/Auto Form
 1502 k01 010
 
K01-012 / 1405 - Renault Master III/Auto Form
K01 012 1405

MS Kościuszki: Podstawowy dwuosobowy zespół, który dyżuruje całą dobę.
 
K01-014 / 1602 - Mercedes Sprinter 316 CDI/Auto Form 
K01 014 1602

MS Wybickiego: Dwa całodobowe  podstawowe zespoły:
 
K01-016 / 1803 - Mercedes Sprinter 316/Auto Form
1803 K01 016
 
K01-122 / 1702 - Mercedes Sprinter 316 CDI/Auto Form
 1702 k01 122 Wybicki

MS Teligi: Dwa podstawowe zespoły dyżurujące całą dobę.

 K01-018 / 1503 - Renault Master III FL/Auto Form
 K01-020 / 1504 - Renault Master III FL/Auto Form
 1503 1504 K01 020 K01 018

MS Kraków - Bieńczyce (Szpital Rydygiera): Trzy zespoły podstawowe dyżurujące całą dobę:
 
K01-038 / 1608 - Mercedes Sprinter 316CDI/Auto Form 
K01 038 1608
 
K01-040 / 1002  - Mercedes Sprinter 316CDI/Auto Form
K01 040 1007 REZERWA
 
K01-042 / 1303 - Renault Master III/Auto Form
     K01 012 1303 

MS Kraków - Nowa Huta: Dwa zespoły podstawowe dyżurujące całą dobę
 
K01-046 / 1505 - Renault Master III FL/Auto Form
K01 046 1505
 
K01-124 / 1507 - Renault Master III FL/Auto For
   K01 124 1507

 Powiat krakowski:  

MS Kryspinów: Zespół podstawowy dyżurujący całą dobę.
 
K01-022 / 1404 - Renault Master III/Auto Form 
   K01 022 1404

MS Zielonki: Zespół dyżurujący całą dobę:
 
K01-024 / 1703 - Mercedes Sprinter 316CDI/Auto Form
K01 024 1703

 MS Jerzmanowice: Zespół podstawowy dyżurujący całą dobę:

K01-026 / 1806 - Mercedes Sprinter 316/ Auto Form
1806

 MS Skała: Jeden zespół specjalistyczny dyżurujący całą dobę oraz jeden zespół podstawowy dwuosobowy dyżurujący w godz. 7-23:

 
K01-11 / 1603 - Mercedes Sprinter 316CDI/Auto Form
1603 k01 11 skala
 
 
K01-028 / 1805 -Mercedes Sprinter
1805 

MS Mogilany: Całodobowy podstawowy zespół.
 
K01-030 / 1408 - Renault Master III/Auto Form
K01 030 1408

MS Krzeszowice: Dwa zespoły podstawowe dyżurujące całą dobę.
 
K01-138 / 1402 - Mercedes Sprinter 316CDI/Auto Form
K01 138 1402
 
K01-032 / 1701 - Mercedes Sprinter 315 Bluetec/Ambulanzmobile
 1701 k01 032

MS Zabierzów: Jeden specjalistyczny zespół, który dyżurują całą dobę:
 
K01-07 / 1506 - Renault Master III FL/Auto Form
                                             K01 07 1506

MS Kocmyrzów: Jeden zespół podstawowy dwuosobowy, który dyżuruje całą dobę:
 
K01-048 / 1903 - Mercedes Sprinter 316/Auto Form
K01 048 1903
 

MS Węgrzce: Jeden zespół specjalistyczny dyżurujący całą dobę:
 
K01-09 / 1604 - Mercedes Sprinter 316CDI/Auto Form K01 09 1604

Powiat wielicki: 
 
MS Wieliczka: Jeden zespół specjalistyczny oraz jeden podstawowy dyżurujące całą dobę:
 
K01-15 / 1605 - Mercedes Sprinter 316CDI/Auto Form
1605 k01 15 
 
K01-034 / 1601  - Mercedes Sprinter 316CDI/Auto Form
KO1 034 1601

MS Gdów: Jeden zespół podstawowy dyżurujący całą dobę:
 
K01-036 / 1406 - Renault Master III/Auto Form
K01 036 1406

 
 Powiat olkuski

Zespoły stacjonujące w Olkuszu:

K01-094 / Mercedes Sprinter 316Cdi/AutoForm
       K01 094


K01-43 - 1905 / Mercedes Sprinter 316Cdi/AutoForm
       1905 K01 43

Zespół stacjonujący w Wolbromiu 

 
                                                                      K01-45 / 1901 - Mercedes Sprinter 316 /Auto Form
                                                        
                                                                K01 45 1901

                                                                        Zespół stacjonujący w Hutkach gm. Bolesław

                                                                                      K01-096 / Volkswagen Crafter
                                                                 S

 Krakowskie Pogotowie Ratunkowe dysponuje również:

  • jednym zespołem noworodkowym „N”
  • zespołami reanimacyjno-transportowymi „RT”

  • zespołami transportowymi „T”

  • zespół do wizyt domowych POZ  „W”

 


 Karetka Mercedes Benz Sprinter przystosowana do przewozu osób z dużą nadwagą nawet do 400kg.

 

 

Karetka Mercedes Benz Sprinter 316 CDI w zabudowie firmy Auto Form. Jedyna w Polsce karetka przystosowana do przewozu osób z dużą nadwagą nawet do 400kg.
 
Podwozie: Mercedes Sprinter 319
Zabudowa: Auto Form
Napęd: 4x2
Zespół: Reanimacyjno-Transportowy
 
Sygnalizacja świetlna:
- Belka PW GAMET LED WN 2Hp
- Kogut PW GAMET LED LP800 Federal Signal
- 4x lampy kierunkowe MAKROLED LL4
 
Sygnalizacja dźwiękowa:
- PW Gamet GAM 150 PCB 4.0
- Trąby pneumatyczne „Fiamm”
 
 
Kilka słów o karetce
Karetka użytkowana przez Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, jedyna w naszym kraju przystosowana do przewozu osób z dużą nadwagą nawet do 400kg. Wyposażenie karetki różni się nieco od tradycyjnych jeżdżących w zespołach systemowych (S,P). Producent przewidział więcej miejsca poprzez zmniejszenie półek. Na wyposażeniu znajdują się nosze, które mogą przewieźć osobę ważącą do 400 kilogramów, krzesło ortopedyczne, specjalistyczna płachta do przenoszenia poszkodowanych, którą jednocześnie może trzymać kilka osób. Sprawne umieszczenie noszy z pacjentem w karetce jest możliwe poprzez specjalnie zamocowaną rampę, po której nosze wjeżdżają do karetki. Na wyposażeniu znajduje się defibrylator LIFEPAK 15, który wyposażony jest w modem pozwalający na przesłanie za pomocą tabletu danych pacjenta. Pacjentowi, który uskarża się na ból w klatce piersiowej, na miejscu wykonuje się badanie EKG. Zapis tego badania, drogą teleinformatyczną wysyłany jest do szpitala. W przypadku gdy zdiagnozowany zostanie zawał serca, pacjent jeszcze przed przybyciem do szpitala może otrzymać odpowiednie leki, a zespół kardiologów interwencyjnych będzie gotowy do zabiegu natychmiast po przybyciu pacjenta do szpitala. Dzięki temu rozwiązaniu szanse „zawałowców” na szybką i skuteczną pomoc diametralnie wzrosły.
 
EKG w małopolskich karetkach stało się już standardem.