komisariat wodny policji 

 

Siedziba:

- Kraków, ul. Tyniecka 16

 

Zadania m.in:
 
- Zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń.
- Zapewnie porządku i bezpieczeństwa na terenach wodnych: rzeki, jeziora, zapory.
 
Posterunki sezonowe KP Wodnego:
 
- Rożnów 
- Dobczyce 
- Czorsztyn
- Klimkówka 
 
Komisariat Wodny Policji w Krakowie współpracuje z:
 
- Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym,
- Strażą Pożarną,
- Strażą Miejską Miasta Krakowa,
- Strażą Rybacką,
- Strażą Leśną,
- Samorządami Gminnymi,
- Pienińskim Parkiem Narodowym.
 
 
Współpraca policji ze służbami polega na:
 
- Zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa na terenie kąpielisk,.
- Poszukiwaniu osób, które utonęły lub zaginęły,
- Kontroli wędkarzy,
- Kontroli stoisk z drzewami iglastymi, przeciwdziałanie nielegalnej wycince drzew.
 
 
Policjanci KP Wodnego, prócz pełnienia służb na akwenach, pełnią również służby patrolowo-interwencyjne na terenie KP V.
 
 
W sezonie zimowym funkcjonariusze KP Wodnego pełnią służbę na stokach narciarskich.
 

 

 

Sprzęt służbowy wykorzystywany przez KP Wodny:
 
 
 
 

Część informacji pochodzi z - http://wodna.malopolska.policja.gov.pl/