komisariat wodny policji 

 

KP Wodny 9

Siedziba Komisariatu Wodnego Policji znajduję się przy ulicy Tynieckiej 16 w Krakowie.


KP Wodny 8

Zadania m.in.: 
- Zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń.
- Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenach wodnych: rzeki, jeziora, zapory.

KP Wodny 3KP Wodny 3

Posterunki sezonowe KP Wodnego: 
- Rożnów,
- Dobczyce,
- Czorsztyn,
- Wadowice,
- Klimkówka.
 
KP Wodny 3
 
Komisariat Wodny Policji w Krakowie współpracuje z: 
- Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym,
- Strażą Pożarną,
- Strażą Miejską Miasta Krakowa,
- Strażą Rybacką,
- Strażą Leśną,
- Samorządami Gminnymi,
- Pienińskim Parkiem Narodowym.
 
KP Wodny 3
KP Wodny 3
 
Współpraca policji ze służbami polega na:
- Zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa na terenie kąpielisk,.
- Poszukiwaniu osób, które utonęły lub zaginęły,
- Kontroli wędkarzy,
- Kontroli stoisk z drzewami iglastymi, przeciwdziałanie nielegalnej wycince drzew.
 
KP Wodny 2
KP Wodny 6
 
Policjanci KP Wodnego, prócz pełnienia służb na akwenach, pełnią również służby patrolowo-interwencyjne na terenie KP V.
 
KP Wodny 7
 
W sezonie zimowym funkcjonariusze KP Wodnego pełnią służbę na stokach narciarskich.