27.04.2022 - Ćwiczenia taktyczno-bojowe "Tyniec 2022".

27.04.2022 tyneccwiczenia1

W środę, 27 kwietnia br. na terenie krakowskiego Tyńca przeprowadzono ćwiczenia taktyczno-bojowe zorganizowane przez KW PSP Kraków, KM PSP Kraków oraz Opactwo Benedyktynów w Tyńcu. Założenie ćwiczeń obejmowało dwa epizody. Pierwszym było rozpoznanie możliwości prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz ewakuacji ludzi i zbiorów zabytkowych w obiekcie, a drugim poszukiwania osób zaginionych na rzece Wiśle.

Celami głównymi ćwiczeń były: doskonalenie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów obiektów zabytkowych, sprawdzenie możliwości i skuteczności ewakuacji dóbr kultury oraz sprawdzenie możliwości alarmowania i gotowości operacyjnej Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego "Kraków" oraz Specjalistycznej Grupy Sonarowej "Kraków".

Podczas ćwiczeń szczególną uwagę zwrócono na działanie projektu "Powietrze dla rot", nad którym trwały intensywne prace w ostatnim czasie. Wyznaczona została osoba, która kontrolowała czas pracy i stan powietrza w aparatach ochrony układu oddechowego rot.

Sprawdzono również stan gotowości, łączności, procedur i współdziałania sił i środków podległych Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie. Ważnym aspektem było zapoznanie z topografią obiektu oraz drogami dojazdowymi. Nowością było wykorzystanie kontenera 305-K8 jako buforu wodnego.

Uczestnicy ćwiczeń:
1) Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie,
2) Zakonnicy i pracownicy Opactwa Benedyktynów w Tyńcu,
3) Przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP w Krakowie:
- kierownictwo i funkcyjni struktur dowódczych KM PSP w Krakowie,
- funkcjonariusze JRG w Krakowie (w tym JRG SA),
4) Siły i środki wchodzące w skład MBO (w tym COO i WOO):
- Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego "Kraków" (COO),
- Specjalistyczna Grupa Sonarowa "Kraków" (COO).
- Plutony ratowniczo-gaśnicze - wariant ratowniczo-gaśniczy: "Kraków 3" i "Kraków 5" (WOO),
5) Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Kraków oraz powiatu krakowskiego:
OSP Tyniec, OSP KOSTRZE, OSP Skawina 1 i Osp Piekary.

27.04.2022 tyneccwiczenia2

Epizod I:
W sali rekreacyjnej budynku, w którym zlokalizowane są cele mieszkalne braci zakonnych dochodzi do zwarcia w instalacji elektrycznej, a następnie pożaru. Jeden z zakonników po dostrzeżeniu zagrożenia powiadamia przełożonego, a następnie zarządzona zostaje ewakuacja. Silne zadymienie, które rozprzestrzeniło się po korytarzach, pomieszczeniach i klatce schodowej budynków utrudnia orientację i przemieszczanie się. Do czasu przybycia jednostek ochrony przeciwpożarowej przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego podjęta zostaje próba ugaszenia pożaru.

Na miejsce zadysponowane zostają zastępy JRG Skawina, OSP Skawina I oraz lekkie samochody gaśnicze z OSP Kostrze i Tyniec, które jako jedyne są w stanie wjechać na dziedziniec Opactwa. Po dotarciu na miejsce i rozpoznaniu, KDR poprosił o zadysponowanie kolejnych sił i środków w celu zapewnienia odpowiedniego zaopatrzenia wodnego oraz przygotowania obrony kompleksu świątynnego i ewakuacji dóbr kultury. Do akcji wyruszyły plutony gaśnicze "Kraków 3" i "Kraków 5" i zastępy z JRG 2, 5, 7, SA. Na bazie samochodu dowodzenia i łączności zawiązany został Sztab Komendanta Miejskiego. W powietrze wzbił się BSP będący na wyposażeniu JRG-7. Działania prowadzone były na trzech odcinkach bojowych.

27.04.2022 tyneccwiczenia3

I odcinek bojowy:
Zbudowane zostały 2 linie gaśnicze w natarciu wykorzystujące hydrant podziemny znajdujący się na dziedzińcu Opactwa oraz zbiorniki samochodów ratowniczo-gaśniczych ustawione przed bramą wjazdową do kompleksu. Jedna z rot została wprowadzona do działań, druga pozostała w zabezpieczeniu wewnątrz dziedzińca. Pozostali ratownicy dokonali przeszukania obiektu w poszukiwaniu osób poszkodowanych i odłączeniu mediów. Kadeci oddelegowani ze Szkoły Aspirantów udali się do pomieszczenia zakrystii konwentualnej w celu ewakuacji dóbr kultury. Po wybudowaniu magistrali zaopatrzenia wodnego do obrony obiektu został wykorzystany suchy pion w wieży kościelnej oraz działka gaśnicze w obronie ustawione na dziedzińcu.

II odcinek bojowy:
W części gospodarczej (południowa strona Opactwa) zbudowane zostały 2 linie gaśnicze w obronie zakończone działkami przenośnymi obsługiwanymi przez roty gaśnicze. Dodatkowo jedna rota z linią gaśniczą została wprowadzona tylnym wejściem do budynku w celu zlokalizowania pożaru. Działka miały za zadanie chronić południową stronę budynku w przypadku rozprzestrzenienia się pożaru poza pomieszczenia rekreacyjne i myjnię na pomieszczenia mieszkalne i dach. Początkowo do zasilania wykorzystany był hydrant nadziemny w części ogrodowej i zbiorniki samochodów ratowniczo-gaśniczych. Po wybudowaniu magistrali zaopatrzenia wodnego, środek gaśniczy dostarczany był z kontenera gaśniczego 305-K8, który po raz pierwszy został wykorzystany w roli buforu wodnego.

III odcinek bojowy:
W sąsiedztwie przystani promowej przy ul. Benedyktyńskiej w Tyńcu zbudowane zostały 2 magistrale zaopatrzenia wodnego wykorzystujące agregat pompowy z JRG-2 do zassania wody bezpośrednio z Wisły i przepompowania jej do kontenera K8 z JRG-5 umiejscowionego na parkingu przy wjeździe do Opactwa, który stanowił bufor wodny. Do kontenera przy użyciu nasady ssawnej podpięte były samochody GCBA, przepompowujące wodę na odcinki bojowe I i II.

Epizod II:
Około godziny 10:00 osoba spacerująca przy brzegu Wisły w okolicy nieczynnej przeprawy promowej Piekary-Tyniec zauważyła przewracającą się do górny dnem łódź z trzema mężczyznami na pokładzie (wędkarze ze sprzętem wędkarskim). Żadna z osób nie wypłynęła na powierzchnię. Świadek pozostający na brzegu powiadomił służby ratownicze. Działania prowadzone były na szlaku żeglugowym, w bliskiej odległości od obiektu hydrotechnicznego, co mogło powodować zmianę prędkości nurtu (Stopień wodny Kościuszko).

Na miejsce zadysponowane zostają zastępy OSP Piekary, Tyniec (zastęp GBARt i łódź motorowa z sonarem), Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego ?Kraków? i Specjalistyczna Grupa Sonarowa ?Kraków?. Działania jednostek polegały na wodowaniu łodzi, przeszukaniu dna za pomocą sonarów i oznaczenia osób zaginionych oraz przekazaniu ich ZRM.