21.10.2015 - KW PSP Kraków - Prezentacja sprzętu małopolskiej PSP

 
21 października 2015 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyła się konferencja regionalna podsumowująca realizację projektów:
- "Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego"
- "Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych"
Konferencji towarzyszył pokaz sprzętu jaki został zakupiony dzięki wsparciu finansowemu UE. Łącznie do małopolskich strażaków trafiło 38 sztuk różnego rodzaju pojazdów oraz sprzętu ratowniczego na łączną sumę
26 259 066,68 zł.
"Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego"
Przedmiotem projektu był zakup specjalistycznego sprzętu do ratownictwa chemiczno-ekologicznego, którego zadaniem będzie rozpoznanie nieznanych substancji oraz umożliwi ich neutralizację.
"Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych"
Przedmiotem projektu był zakup samochodów oraz sprzętu niezbędnego do organizowania i prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych, które wymagają zaangażowania znacznych sił i środków.
Wykaz pozyskanego sprzętu: (całość)
KW PSP Kraków:
- autobus do przewozu ratowników
- samochód dowodzenia i łączności
- trenażer ratowniczy
KM PSP Kraków:
- drabina mechaniczna SD-40
- drabina mechaniczna SD-37
- ciężki samochód ratownictwa chemicznego
- lekki samochód ratownictwa wysokościowego
- lekki samochód specjalny rozpoznania chemicznego
- agregat prądotwórczy
- zdalny spektometr w podczerwieni do wykrywania obłoków gazowych i par. Emotikon smile
KM PSP Nowy Sącz:
- lekki samochód ratownictwa wodnego
- lekki samochód ratownictwa wysokościowego
- średni samochód ratowniczo-gaśniczy
- samochód kwatermistrzowski
KM PSP Tarnów:
- ciężki samochód ratownictwa chemicznego
- łódź desantowa
- samochód kwatermistrzowski
- autocysterna (25000 l.)
KP PSP Chrzanów:
- autocysterna ze zbiornikiem na wodę
- średni samochód ratowniczo-gaśniczy z modułem proszkowym
- motopompa do wody zanieczyszczonej
- agregat prądotwórczy przewoźny
KP PSP Dąbrowa Tarnowska:
- amfibia
KP PSP Gorlice:
- quad
KP PSP Limanowa:
- samochód lekki ratownictwa wysokościowego
KP PSP Myślenice:
- motopompa do wody zanieczyszczonej
KP PSP Nowy Targ:
- lekki samochód ratownictwa wodnego
- kontener sanitarny
- motopompa do wody zanieczyszczonej
KP PSP Oświęcim:
- średni samochód ratowniczo-gaśniczy z modułem proszkowym
- kontener proszkowy
- kontener wężowy
- kontener proszkowy
KP PSP Sucha Beskidzka:
- motopompa do wody zanieczyszczonej.
KP PSP Proszowice:
- motopompa do wody zanieczyszczonej
KP PSP Wadowice:
- samochód z podnośnikiem hydraulicznym
- amfibia
KP PSP Zakopane:
- quad
 
Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie jest w trakcie realizacji projektu "Usprawnienia ratownictwa na drogach - etap III" o wartości ponad 8 milionów złotych, który umożliwi zakup specjalistycznego sprzętu:
- ciężki samochód ratownictwa techniczno-drogowego (Kraków)
- ciężki samochód ratownictwa technicznego (Kraków)
- 2 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze
- 3 samochody lekkie ratowniczo-rozpoznawcze
- samochód specjalny lekki kwatermistrzowski
- 2 samochody specjalne lekkie do przewozu ratowników