12.12.2015 - Balice - Ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze OSP

 

W dniu 12 grudnia 2015 r. o godzinie 11.00 na obiekciew Balicach przeprowadzono ćwiczenia doszkalające. W ćwiczeniach udział wzięli druhowie OSP Balice, OSP Bolechowice oraz obecny był Oficer Operacyjny SKKM Kraków.
 
Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar piwnicy wskutek wybuchu pieca centralnego.
Głównym celem ćwiczeń było m.in. zapoznanie się ze sprzętem wymaganym do sprawiania linii gaśniczej oraz linii zasilającej, przypomnienie zasad używania armatury wodnej w przypadku taktyki gaszenia pożarów wewnętrznych, BHP podczas stosowania aparatów ochrony układu oddechowego (OUO), przećwiczenie technik ewakuacji osoby poszkodowanej z zadymionego pomieszczenia, oswojenie się z pracą w strefie zadymienia, sprawiania linii zasilających oraz udzielania pomocy przed medycznej osobą poszkodowanym. Po zakończeniu ćwiczeń, ich podsumowania oraz wskazania błędów dokonali: st.kpt. Krzysztof Sułko - Oficer Operacyjny oraz dh. Marcin Chuchro - instruktor CFBT.pl. 
 
Organizator ćwiczeń: Ochotnicza Straż Pożarna w Balicach.