27.03.2018 - Kraków, ul. Rajska 1 - Ćwiczenia przeciwpożarowe

27032018C

W dniu 27.03.2018 roku, o godz. 10:30 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Rajskiej 1 w Krakowie przeprowadzono ćwiczenia przeciwpożarowe, w których udział wzięli strażacy z JRG-1. Scenariusz zakładał, iż w magazynie materiałów remontowych wybucha pożar, w efekcie czego uruchamia się alarm przeciwpożarowy. Budynek przed przybyciem PSP opuszcza około 100 osób (w tym 50 pracowników). W wewnątrz pozostaje 7 osób poszkodowanych, w tym osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim oraz dwie niewidome. Ćwiczenia obserwowali: starszy kapitan Łukasz Szewczyk - Dowódca JRG-1 oraz młodszy brygadier Dariusz Darski - Zastępca Dowódcy JRG-1. W rolę pozorantów wcielili się studenci kierunku Ratownictwo Medyczne Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego oraz wolontariusze współpracujący z Urzędem Marszałkowskim przy badaniu dostępności Wojewódzkich Instytucji Kultury dla osób z niepełnosprawnościami.

Serdeczne podziękowania dla p.Jerzego Woźniakiewicza - Dyrektora WBP w Krakowie za możliwość uczestnictwa w ćwiczeniach.